۱۳۹۰ تیر ۱۶, پنجشنبه

بیانیه شماره 6

محاکمه کارگران را محکوم می کنیم

خبر دریافتی حاکی  از این است که روز یکشنبه 18/4/1390 شاهرخ زمانی و دوستانش را به دادگاه "انقلاب" شعبه 4 تبریز خواهند آورد البته مشخص نیست که روز محاکمه خواهد بود یا تفهیم اتهام ویا تجدید دستور بازداشت موقت، چون یکشنبه دقیقا" یک ماه خواهد بود که این کارگران دستگیر شده اند . هاشم زاده رئیس دادگاه به خانواده شاهرخ  گفته است روز یکشنبه در دادگاه می توانید او را ببینید .

مردم آزادی خواه ، تشکلهای کارگری ، سازمانها ،احزاب ، نهادهای حمایتی از انسانها :

ما از همه ی شما می خواهیم در جهت آزادی این زندانیان ما را یاری کنید.

با نوشتن نامه های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ، با تجمع درمقابل نهاد ها ، ادارات و سفارت های جمهوری اسلامی ، با بیان مشکلات کارگران به مردم و نهاد های داخلی و جهانی ، با در خواست حمایت و کمک از اتحادیه ها و احزاب انقلابی ، با اطلاع رسانی گسترده ، همچنین جلب کمک و حمایت از طریق روابط دوستانه ای که دارید، با برقراری اکسیونها و ... هر چه می توانید بیشتر به آزادی زندانیان کمک کنید.


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی


16/4/1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر