۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

گزارش از پیکت شورا

کارگر زندانی، زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد
گزارش از پیکت شورا
شنبه 9 ژوئیه(18تیر) از ساعت 15 الی 17 بعد از ظهر در میدان مینت توریت استکهلم میز اطلاع رسانی وپیکت از سوی شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران برگزار شد دراین فاصله  توضیح وضعیت کارگران وزندانیان کارگر وهمچنین اوضاع زندانیان سیاسی در ایران از بلندگوی شورا در میدان پخش میشد وشورا خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی بود .همزمان صد ها اطلاعیه در این رابطه به زبان سوئدی ، انگلیسی وفارسی پخش میشد. نام زندانیان کارگر وزندانی سیاسی ابراهیم مددی٬ رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده٬ محمد جراحی٬ شاهرخ زمانى از فعالان كارگری، منصوره بهکيش وسایر زندانیان همراه با عکس هایشان در معرض اطلاع مردم قرار گرفته بود. دهها نفر از نزدیک وارد بحث شده واطلاعات بیشتری میخواستند.برگزاری این پیکتها در هفته های آتی ادامه خواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر