۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

بیانیه شماره 13

گسترده تر باد مبارزه متحدانه در جهتآزادی کارگران و زندانیان سیاسیامروز شنبه 1/5/1390 شاهرخ زمانی به دادگاه برده شده است. اما زمان دادگاه انقدر کوتاه و ناگهانی بوده است که خانواده او نتوانستند خود را به دادگاه رسانده با او ملاقاتی داشته باشند .وقتی به دادگاه رسیده اند که شاهرخ را به زندان منتقل کرده بودند بر گزار ناگهانی جلسه دادگاه و کوتاه بودن زمان ان می تواند احتمال تجدید حکم باز داشت موقت او باشد . در همین حال می تواند دلیل نتیجه مبارزات فعالین کارگری و سیاسی همچنین نهاد ها و تشکل ها باشد که باعث دستپاچگی دستگاه قضایی و ظابتین آن شده است .در حال حاضر کسی از کم وکیف دادگاه ، نتیجه و دلایل کوتاهی آن و حتی اتهامات وارده خبر ندارد . فقط منشی دادگاه تلویحا" گفته است پرونده او تکمیل شده است.

اگر جلسه امروز دادگاه جلسه رسیدگی به اتهامات باشد نشان دهنده تاثیرات مثبت فعالیت تمامی تشکل ها و نهاد های کارگری و مردمی است که از طریق فعالیت گسترده دوستان و رفقا طی 40 روز گذشته انجام گرفته و حداقل پایه و اساس وبستر خوبی برای اعتراضات در روز های آتی را بنیان گذاشته است.

در نتیجه ما از تمامی مردم آزادیخواه ، کارگران ، فعالین ، تشکلها و نهاد های کارگری داخلی و جهانی ضمن قدر دانی می خواهیم همچنان با صلابت فعالیت خود را در جهت آزادی بی قید و شرط و فوری این زندانیان ادامه و گسترش بدهند.تا در آینده نزدیک شاهد آزادی این عزیزان و تمامی زندانیان سیاسی و کارگری باشیمپیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

1/5/1390


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر