۱۳۹۴ مهر ۳, جمعه

گزارش کتبی تظاهرات ۱۸ سپتامبر در تورنتو در محکومیت قتل شاهرخ زمانی همراه با چند عکس در زیر ضمیمه می باشد.


گزارش از تجمع اعتراضی در تورنتو در محکومیت قتل شاهرخ زمانی

در اعتراض به قتل شاهرخ زمانی، از فعالین سرشناس و جسور جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران، توسط رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی در زندان گوهردشت و در دفاع از جان فعالین کارگری و سیاسی زندانی، تظاهراتی توسط کمیته ای موقت تحت عنوان "اکسیون پشتیبانی از کارگران و فعالین سیاسی زندانی و در محکومیت قتل شاهرخ زمانی" و با پشتیبانی "کمیته حمایت از شاهرخ زمانی" در مقابل دفتر عفو بین الملل در یکی از مناطق مرکزی شهر تورنتو در تاریخ ۱۸ سپتامبر۲۰۱۵ برگزار شد.  این تظاهرات مورد حمایت جریانات کارگری و سوسیالیستی کانادایی و سازمانها و احزاب چپ و کمونیست ایرانی در تورنتو قرار گرفت. با وجود اینکه تظاهرات در مدت کوتاهی برنامه ریزی شد و در وقت اداری برگزار گردید دهها نفر از انسانهای آزادیخواه و معترض به جنایات رژیم اسلامی در آن شرکت کردند. تظاهركنندگان از جمله خواهان آزادى فورى و بدون قيد و شرط كليه كارگران زندانى و زندانيان سياسى در ايران بوده و با شعارهایی از جمله "سرنگون باد جمهورى اسلامى" به تظاهرات ایستاده خود بمدت نزدیک به دو ساعت ادامه دادند و سپس در خیابان یانگ به سمت چهارراه یانگ و اگلینتون راهپیمایی کردند.

وجود دهها بنر و پلاکادر و عکسهایی از شاهرخ زمانی و توزیع صدها اطلاعیه انگلیسی در رابطه با قتل شاهرخ زمانی و دور جدید سرکوبها در ایران موجب گردید که توجه عابرین پیاده و سرنشینان اتومبیلها به تظاهرات جلب گردد.

سخنرانان دعوت شده در این تجمع اعتراضی شامل افراد زیر بودند.

خاانم ​صفیا گاهیر، دبیر کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا- انتاریو و نیز کمیته عدالت جهانی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا. صفیا در سخنرانى خود کشته شدن شاهرخ زمانی را به شدت محکوم کرد و ضمن حمله به سیاستهای بورژوایی، فاسد و ضد کارگری جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری کلیه کارگران زندانی شد و بر تعهد بزرگترین اتحادیه کارگری کانادا به تداوم همبستگی طبقاتی با جنبش کارگری ایران تاکید نمود.

آقای هرمان روزنفلد، از فعالین قدیمی جنبش کارگری کانادا و جریان پروژه سوسیالیستی، سخنران دوم این تجمع بود که قتل شاهرخ را یک ضایعه برای طبقه کارگر جهانی دانست و بر اهمیت تداوم مبارزه علیه رژیم سرمایه داری ایران و برقراری سوسیالیسم تاکید کرد. او همچنین گسترش همبستگی طبقاتی با مبارزات کارگری و سوسیالیستی در ایران را حائز اهمیت و اساسی دانست.

سخنران سوم خانم گلوریا نفزیگر از طرف سازمان عفو بین الملل بود که در مورد مرگ شاهرخ زمانی در زندان جمهوری اسلامی ایران، موارد مشابه در این زمینه، شرایط وخیم زندانیان سیاسی، و اهمیت تحقیقات مستقل در مورد مرگ شاهرخ و وضعیت دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی سخنرانی کرد.

در ادامه تظاهرات فعالين نهادهاى كارگرى و سازمانها و احزاب كمونيستى ایران سخنرانى كردند  وضمن محکومیت رژیم سرمایه داری اسلامی در این جنایت خواستار آزادی کلیه فعالین کارگری و تمامی زندانیان سیاسی شدند. همچنین احکام صادره علیه مبارزین کارگری مانند محمود صالحی، رسول بداقی و بهنام ابراهیم زاده و دستگیری علی نجاتی را محکوم کردند.

جلسه ارزیابی از این حركت اعتراضى در تاریخ ۲۰ سپتامبر برگزار گردید و تصویب شد مراسمی در بزرگداشت شاهرخ زمانی و در همبستگی با جنبش کارگری ایران در روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۵ برگزار گردد و نام کمیته برگزار کننده، که در برگیرنده جریانات مختلف چپ و کمونیستی و کارگری در سطح شهر می باشد، به "کمیته بزرگداشت شاهرخ زمانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران" تغییر داده شود. جزییات مراسم ۲۴ اکتبر متعاقبا اعلام خواهد شد.


کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

"کمیته بزرگداشت شاهرخ زمانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران"


۲ نظر: