۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

واله زمانی آزاد شدواله زمانی با دویست میلیون وثیقه بعد از ظهر امروز آزاد شد.


واله زمانی عضو و از بنیان گذاران سندیکای نقاشان استان البرز و پسر عموی شاهرخ زمانی که بدست ماموران و به دستور مسئولان نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی سرمایه داری در زندان گوهر دشت کرج کشته شد ، 7 روز پیش واله زمانی  به دستور مقامات اسلامی  نیمه های شب ماموران اطلاعات مانند دزدان و راهزنان  رهگیری شده بود بازداشت شد ، ماموران برای ایجاد رعب وحشت بین کارگران و فعالینی که می خواهند قاتلین شاهرخ  شناسای و محاکمه شوند واله زمانی را بازداشت کرده اند .
ما ضمن اینکه از تمامی فعالین ، کارگران، معلمین و زحمتکشان  و تشکل های مستقل و نهاد های جهانی می خواهیم همچنان خواستار شناسای و محاکمه قاتلین شاهرخ زمانی باشند و ضمن محکوم کردن دستگیری واله زمانی و ادامه بازداشت علی نجاتی و حکم صادره علیه محمود صالحی ، رسول بداغی ، سعید شیر زاد و همچنین خواهان آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم و می خواهیم به تعقیب قضایی فعالان کارگری ، معلمی و سیاسی پایان داده شود.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
6/7/1394


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر