۱۳۹۴ مهر ۳, جمعه

دعوت به همکاری : جهت جمع آوری و انتشار آثار شاهرخ زمانی


ما در جمع قدم اول پیام کارگران، دانشجویان و جوانان انقلابی را دریافت کردیم که اندیشه و عملکرد شاهرخ زمانی را الگوی مبارزاتی و خود شاهرخ را به عنوان معلم در مبارزه و نبرد طبقاتی قبول کردند، در این راستا بود که شعار دادند "شاهرخ معلم ماست     راه شاهرخ    راه ماست"، و با توجه به اینکه رفیق شاهرخ زمانی یکی از مشوقین و یکی از بنیان گذاران جمع قدم اول است ما نیز شاهرخ را معلم خود می دانیم در نتیجه وظیفه خود می دانیم برای تاثیر گذاری بیشتر و عملی تر آموزش های شاهرخ زمانی کلیه آثار او را در یک مجموعه آثار جمع آوری کرده و یک جا در اختیار رهروان این کارگر انقلابی و کمونیست قرار بدهیم ، همچنین با توجه به اینکه کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در جهت شناساندن و پیش برد کارهای عملی و آموزشی شاهرخ پیش قدم و تاثیر گذار بوده و هست طرح خود را با این کمیته در میان گذاشتیم و کمیته حمایت از شاهرخ زمانی طرح را پذیرفته و در جهت پیش برد کارها قبول هم کاری را اعلام کرده است.
 ما با ایمان به درستی  پیام کارگران، دانشجویان و جوانان انقلابی که در مراسم خاکسپاری شاهرخ زمانی با شعار خود اعلام کردند و وفاداری به معلم زحمتکشان ایران که جان خود را بی دریغ در راه آزادی طبقه کارگر فدا کرد،بر آن شدیم جهت پیش برد عملی طرح فوق یک گروه کاری (برای انتشار آثار شاهرخ زمانی) سازمان دهیم،از کلیه رفقا ودوستان شاهرخ در خواست داریم به این گروه در کلیه زمینه ها ومنطبق با امکانات خود کمک کنند.
این روزها  ابتکارات بسیار و  درستی در این جهت دیده می شود و ما صمیمانه از   آنها استقبال می کنیم، هر چند ما از طریق کمیته  حمایت  از شاهرخ زمانی به بیشترین   منابع آثار شاهرخ دست رسی داریم، امان این کار بزرگ بدون شرکت و همکاری فعال همه ای نیروها و فعالین و دوستان و رهروان شاهرخ ممکن نخواهد شد، در نتیجه دست همکاری بسوی همه رفقا ی داخل ایران و بیرون از ایران دراز می کنیم،  تا مشترکا" با توانایی و امکانات  بهتری  به هدف فوق یعنی انتشار و توزیع گسترده آثار نوشتاری ،صوتی وتصویری شاهرخ زمانی دست یافته و در اختیار طبقه کارگر و  رهروان انقلابی قرار بدهیم. 

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
جمع قدم اول (کمیته نشریه تدارک حزب انقلابی)

جهت کمک و اعلام همکاری با رفقای زیر تماس بگیرید .

کارگروه ( کمیته) جمع آوری و انتشار آثار شاهرخ زمانی عبارتند از :
سیامک موید زاده ( وارتان)                                          sia.m@t-online.de
حسین بهادری                                                    hosseen_18@hotmail.com
محسن رضوانی                                                     mtmautohaus@msn.com  
جمشید آهنگر
محمد اشرفی                                                          note.1389@ gmail.com  

آدرس ایمیل جمع قدم اول                                     pishnahad2014@gmail.com
آدرس ایمیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی                freeshahrookh@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر