۱۳۹۴ شهریور ۲۵, چهارشنبه

ترس خامنه ای از رشد مارکسیسم و دستور افزایش سرکوب انقلابیون!!!

بیانیه 132

ترس خامنه ای از رشد مارکسیسم و دستور افزایش سرکوب انقلابیون!!!

شاهرخ زمانی را کشتند، علی نجاتی را بازداشت کردند ، بهنام ابراهیم زاده را اخیرا" هم تهدید کردند ، 9 سال حکم زندان علیه محمود صالحی صادر کردند ، رسول بداغی را چهار ماه است دزدیده و تحت بازجویی های مداوم علیه او پرونده جدیدی ساخته محاکمه کردند ، سعید شیر زاد را دادگاهی کردند ،اسماعیل عبدی، نیک نژاد، بهلولی  و دیگر معلمان را دستگیر کردند،
کارگران ، فعالین ، معلمان و پرستاران ، تشکل های مستقل ، نهاد ها ، سازمانهای سیاسی و احزاب بیاید از خود بپرسیم ، جمهوری اسلامی سرمایه داری در پی کدام اهداف اقدام به افزایش شدت سرکوب سازمان یافته و بر نامه ریزی شده است؟
حدود سه ماه قبل خامنه ای در سخنرانی خود برای بسیجی های که به دروغ دانشجو نامیده می شوند گفت : "شنیده ایم فعالیت مارکسیستها در دانشگاهها افزایش یافته است"  در همان روز ها شاهرخ زمانی اعلام کرد باید از گفته های خامنه ای به وجود نقشه های شوم جمهوری اسلامی علیه نیروهای انقلابی سوسیالیستی و افزایش سرکوب کارگران ، دانشجویان و معلمان و زندانیان پی ببریم.بدون شک این حکومت ددمنش اختلاس گران و دزدان و غارتگران مافیای هزار فامیل مولتی میلیادر های روحانی – نظامی که در کلیت خود حافظ نظام بهره کشی سرمایه داری هستند نقشه های علیه نیروهای مبارز و انقلابی کارگران و زحمتکشان دارند، و اولین نتایج این نقشه های شوم را در کشته شدن شاهرخ زمانی دیدیم،بدون تردید نیروهای سرکوب گر امنیتی و سربازان گمنام حافظ مولتی میلیادر ها از سخنان مرشد جنایت کاران و رهبر دزدان و اختلاس گران الهام گرفته و مرتکب جنایت شده اند و ادامه خواهند داد، و با اقدامات اخیر خود نشان دادند که علیه فعالین و رهبران کارگری ، معلمان و پرستاران و ... شمشیر را از رو بسته اند، هر چند که با توجه به گسترش  مبارزات  اخیر معلمان و پرستاران و کارگران  از رو بستن شمشیر نشانه ترس از سرنگونی است، اما اگر کارگران و دیگر زحمتکشان متحدانه در مقابل این یورش جدید نایستند جمهوری اسلامی سرمایه داری یک بار دیگر با خونریزی گسترده خود را از بحران نجات خواهد داد، که دراین صورت هزینه نجات این نظام ارتجاعی و ددمنش با ریخته شدن خون و نابودی زندگی فعالین و انقلابیون پرداخت خواهد شد.
ما ضمن محکوم کردن حرکت های فاشیستی و داعشی جمهوری اسلامی ، همچنین محکوم کردن قتل شاهرخ زمانی ، بازداشت علی نجاتی ، صدور حکم علیه محمود صالحی ، تهدیدبهنام ابراهیم زاده، محاکمه دوباره رسول بداغی ، محاکمه سعید شیر زاد ، دست گیری اسماعیل عبدی و دیگر معلمان ، به تمامی کارگران ، زحمتکشان و تشکل های انها هشدار می دهیم که اکنون وظایف شما بسیار سخت شده است ، اگر هرچه زودتر دست در دست هم نگذارید و همبستگی طبقاتی ایجاد نکنید و یک پارچه در مقابل هجوم این نظام مولتی میلیادر ها مقابله نکنید و اگر نهاد ها و سازمانهای بیرون از ایران یک دست و متحدانه و سازمانیافته به پشتیبانی بر نخیزند ، جمهوری اسلامی سرمایه داری در دور جدید تشدید سرکوبها با انواع نقشه ها اقدام به سرکوب شدیدتر فعالین و تشکل ها خواهد کرد.
تنها راه مقابله با این حکومت ولایت فقیهی ، حکومت دزدان و اختللاس گران ، اتحاد و یکپارچگی طبقاتی است.

پیش  بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگران

پیش بسوی سازماندهی اعتراضات متحدانه

کارگر زندانی ، معلم زندانی ، زندانی سیاسی  آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

26/6/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر