۱۳۹۴ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

فراخوان به آکسيون در هلند در اعتراض به قتل شاهرخ زمانى(جمعه ٢۵ سپتامبر ... دنهاخ)

اينجا مرگ هم ناله میکند
سايه ی مرگ را از در و ديوارِ سلولهای مجاور و مقابل و در تمامی فضای محيط حس میکردم
گويی که ساعتها پيش مرده بودم، ساعتها پيش بارها و بارها طناب دار را بر گلوی خود و بالا
کشيده شدن را احساس کرده بودم، پنجه های بغض آنچنان گلويم را فشرده بود که يارای حرکت
نداشتم... (شاهرخ زمانی اسفند ۹۲)
فراخوان
رفیق شاهرخ زمانی فعال جنبش کارگری وسوسیالیستیِ ايران را در زندان کشتند.
اوهیچ بیماری یا مشگل جسمی که منجر به مرگ شود نداشت. پدری که از سه سال پیش محروم از دیدن خانواده اش بود، پدری که سه سال محروم از دیدن دخترش بود.
در این رابطه از کلیۀ ایرانیان آزادیخواه دعوت میکنیم با شرکت فعال در تظاهرات و راهپیمایی     
  یاد رفیق جان باخته مان و سایر پویندگان راه آزادیِ طبقۀ کارگر راگرامی داریم.
   تاریخ تظاهرات روز جمعه 25 سپتامبرvrijdag 25 september
 مکاندنهاخ Den Haag
از ساعت 13 الی 16 جلوی پارلمان، از ساعت 16 راهپیمایی بسوی سفارتِ جمهوریِ اسلامی، تا ساعت 19 جلوی سفارت.
مرگ بر جمهوری اسلامی کارگر کُش !
شاهرخ تو در قلب تک تک ما هستی!  
از طرف


کمیته ی موقتِ حمایت از شاهرخ زمانی " هلند "

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر