۱۳۹۴ خرداد ۷, پنجشنبهاخیراً فعالان «شبکۀ همبستگی کارگری» در تماسی با آقای «کریس باف» (Chris Baugh)، معاون دبیر کل «اتحادیۀ خدمات عمومی و تجاری» (PCS) در بریتانیا، پشتیبانی او را برای شاهرخ زمانی و رضا شهابی جلب نمودند.
«اتحادیۀ خدمات عمومی و تجاری» یکی از بزرگترین اتحادیه های بریتانیا است که ۲۴۰/۰۰۰ عضو آن اکثراً کارگران و کارمندان بخش دولتی هستند.
پس از توضیحات مختصری در مورد تاریخچۀ مبارزات شاهرخ زمانی و رضا شهابی برای تحقق ابتدایی ترین حقوق کارگران، «کریس باف» پشتیبانی گرم خود را با این فعالان دربند جنبش کارگری اعلام کرد و خواهان آزادی فوری آنان و همچنین همۀ فعالان کارگری از زندان شد.
«شبکۀ همبستگی کارگری»
۲۸ مه ۲۰۱۵ (۷ خرداد ۱۳۹۴)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر