۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۱, جمعه


اول ماه مه 2015- ترکیه

شرکت فعالین انجمن همبستگی بین المللی کارگران ترکیه، شبکه همبستگی کارگری و دیگر تشکلات و فعالین مستقل (استانبول)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر