۱۳۹۴ خرداد ۲, شنبه

سعید پور حیدر در زندان گوهر دشت به اغما رفت. سعید پور حیدر که به اتهام فعالیت در فضای مجازی دستگیر و زندانی شده است حدود 2 ماه قبل از زندان اوین به زندان گوهر دشت تبعید شد ، که در اندرز گاه یک سالن دو نگهداری می شود و به دلیل شکنجه ، اذیت و آزار های ادامه دار و به دلیل عدم روشن کردن تکلیف او و هم چنین ندادنش به سالن سیاسی 27 روز است دست به اعتصاب غذا زده است که امروز 2/3/1394 ساعت 3 بعد از ظهر به علت ضعف و ناتوانی بر اثر اعتصاب غذا دچار بی هوشی گردیده است.
لازم است برای نجات جان او خانواده اش و دیگر فعالین دست بکار شوند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی جنایت کار در بی خبری و بی سر و صدا زندانیان را بکشد .

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
2/3/1394

۳ نظر: