۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۶, شنبه

جمهوری اسلامی نقشه کشتار غیر مستقیم زندانیان را دارد.

امروز 26/2/1394 شش تن از زندانیان سیاسی سالن 12 زندان گوهر دشت به حالت اغما افتادند ، بدلیل اینکه شدت امواج انتشار شده از دستگاه های پارازیت را چندین برابر افزایش دادند، که بر اثر شدت بالای امواج منتشر شده شش نفر به اغما رفته و بقیه زندانیان دچار سر گیجی، بی حالی ، تهوع و ... شدیدی گردیده اند و بطور مداوم سر درد شدیدی دارند، جمهوری اسلامی برای دفاع از کارفرمایان و دزدان مولتی میلیادر روحانی - نظامی آگاهانه و بر نامه ریزی شده و سازمانیافته قصد بیمار سازی و کشتن کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی را دارد.
اگر خانواده ها ، فعالین کارگری و انقلابی ، تشکل ها و مردم آزادیخواه هر چه زودتر و متحدانه دست به اعتراض نزنند ، جمهوری اسلامی، ( حکومت دزدان و جنایت کارران) این بار به صورت غیر مستقیم ( از طریق بیمار سازی) زندانیان را قتل عام خواهد کرد .

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

26/2/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر