۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

فراخوان برای شرکت دراولین مجمع عمومی صندوق همیاری با کارگران در ایران

 مبارزات کارگران در ایران علیرغم سرکوب وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی با رشد فزایند ه ای در حال گسترش است. کارگران در ایران از حق ایجاد تشکل های مستقل برای دفاع از حقوق طبقاتی خود برخوردار نیستند؛ حق اعتصاب،اعتراض، تحصن و راهپیمایی به رسمیت شناخته نمی شود و بسیاری از فعالین کارگری به دلیل اعتراض به وضع تحمل ناپذیر کار و زندگی خود و همکاران شان از کار اخراج شده اند و تعدادی از آنان در زندان های رژیم بسر می برند.
خانواده های کارگران در بند از یک سو تحت فشارهای روحی و اذیت و آزار رژیم قرار دارند و از سوی دیگر با مشکل تامين  هزینه زندگی روبرو هستند. در چنین شرایطي ، ضرورت  ایجاد صندوق همیاری با هدف کمک رسانی به خانواده های کارگران زندانی و بطور کلی به جنبش کارگری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.
کارگران، معلمان، پرستاران در سال گذشته برای رسیدن به خواسته های خود  شجاعانه مبارزه کردند. آنها به رغم همه سرکوب گیری ها و ترفند های رژیم، در کارخانه ها، محلات،مقابل دفاتر دولتی و مجلس رژیم دست به مبارزه زدند تاصدای اعتراض خود را به حاکمان و افکار عمومی برسانند.
ما تعدادی از فعالین کارگری در لندن برآن شدیم که با تشکیل صندوق همیاری کارگری، ضمن ابراز همبستگی با جنبش کارگری ایران، به سهم خود به فعالین کارگری بويژه  به فعالین کارگری زندانی و اخراج شده از کار و خانواده های آنها یاری رسانیم و از فشارمالی اعمال شده برآنان بکاهیم.
ما از همه فعالین عرصه کارگری، همه انسان های آزاده و مدافع حقوق انسان دعوت می کنیم که دراین کار با ما همراه شوند و همکاری کنند.
برای تصویب سیاست ها، اهداف و اساسنامه صندوق همیاری کارگری از شما دعوت می کنیم که در مجمع عمومی موسس  صندوق که در روز شنبه  23 ماه می ساعت 2 بعد از ظهر در مکان زیر بر گزار خواهد شد، حضور بهم رسانید. 
Function Room, Ye Old Cherry Tree
   The Green, London N14 6EN
Nearest underground station: Southgate
تلفن تماس:ايوب رحماني      07903896240      رضا رشيدي 07838156819


هیيت موسس صندوق همیاری با کارگران در ایران- بریتانیا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر