۱۳۹۴ خرداد ۴, دوشنبه

پیروز باد مبارزه کارگران متال ترکیه

فیلم پیوست در این نامه که آدرس آن در زیر آمده است از تلویزیون اتحاد رفقای انقلابی ترکیه گرفته شده است که نشان دهنده تصمیم گیری کارگران در مورد مذاکرات با کارفرما و عوامل آن هستند این فیلم نشان می دهد وقتی اعتراضات توده ای و گسترده می شود تشکل های سازش کار اعتبار خود را از دست می دهند و کارگران می توانند نمایندگان و تشکل های خود را بیشتر و بهتر کنترل کنند 
درس های بسیاری از این حرکت می توان گرفت کارگران معترض ترکیه در رشته اتومبیل سازی در تجمع خود برای پیش برد مذاکره با کار فرما و نمایندگان دولت و ماموران و سندیکای کارگری که به کارگران خیانت می کند با هم در حال مشورت و تصمیم گیری هستند و با دقت و همه جانبه اعلام می کنند که حاضر نیستند با سندیکای دولتی با نام ترک متال سندیکا همکاری کنند و دیگر حاضر به ماندن در عضویت آن سندیکا نیستند 
لازم به ذکر است که سندیکای ترک متال مانند خانه کارگر در ایران است . 

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
4/3/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر