۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۹, سه‌شنبه

نماینده کارگران "شاپور احسانی راد " را فورا آزاد کنید‎

احسانی راد کارگر بازنشسته و نماینده کارگران لوله وپروفیل ساوه ٰ در ساعت 22 شب 26 اردیبهت توسط ماموران اطلاعات دستگیر و بازداشت شد.
در این دنیای وارونه  سرمایه داری با دولت ارتجاعی وضد انسانی اش به جای اینکه  کارفرمای "لوله صفا"ٰ را به جرم نپرداختن  5 ماه حقوق کارگران و همچنین نپرداختن ماه ها حق بیمه کارگران ان شرکت ٰ ٰ نماینده کارگران را بازداشت می کند.
 این دنیای وارونه و مضحک مستحق واژگونی نیست؟
ما اعضای کمیته پی گیری و دیگر کارگرانٰ از کلیه نهاد ها و سازمانها و احزاب مدافع حقوق کارگران و حامیان حقوق بشر و همچنین  اتحادیه های کارگری می خواهیم کهٰ ضمن محکوم کردن بازداشت  کارگران ٰ از دولت جمهوری اسلامی خواهان ازادی این نماینده کارگران وهمچنین دیگر کارگران زندانی شوند
 کارگر زندانی   زندانی سیاسی ازاد باید گردد.
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر