۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۹, سه‌شنبه

به کارزار دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بپیوندید!

به کارزار دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بپیوندید!
مردم آزادیخواه، سازمانهای چپ و کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر!
رژیم اسلامی ایران موج جدیدی از بازداشت فعالین کارگری و فعالین سیاسی را شروع کرده است و اخیرا” تعدادی از چهرەهای شناخته شده جنبش کارگری ایران، از جمله محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی و داوود رضوی را روانه سیاە چالهای خود کرده است. این در حالیست که تعداد بیشتری از فعالین کارگری و سیاسی به بهانەهای واهی از قبل بازداشت و به احکام طولانی مدت زندان محکوم شدەاند. با وجود شدت بخشیدن به موج دستگیریها و سرکوبها در ایران مردم آزادیخواه و معترضین به وضعیت اقتصادی و سیاسی کنونی تسلیم این وضعیت نشدەاند و از هر فرصتی برای ابراز نفرت خود از این رژیم استفاده می کنند. اعتراضات اخیر مردم آزادیخواه مهاباد به جانباختن فریناز خسروانی، که عوامل رژیم مسبب آن بودند، و دفاع سایر شهرهای کردستان از این اعتراضات، یک بار دیگر روحیه قابل تحسین مبارزاتی مردم  و نفرت آنها از رژیم را به نمایش گذاشت.
جهت دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و همچنین دفاع از اعتراضات اخیر شهر مهاباد و دیگر شهرهای کردستان، کارزاری سراسری در روز ٣٠ ماه مه ٢٠١٥ برگزار می شود. تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ضمن شرکت فعال در این کارزار، شما مردم آزادیخواه، احزاب چپ و کارگری و نهادهای بشردوست را به شرکت و پشتیبانی از این حرکت فرا می خواند. خواست این کارزار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و جلب پشتیبانی بین المللی برای مبارزات مردم آزایخواه علیه رژیم اسلامی ایران می باشد.
کمتیه خارج از کشور حزب کمونیست ایران
١٨ مه ٢٠١٥

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر