۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۶, شنبه

بیانیه 123


شاپور احسانی راد هر چه زودتر باید آزاد گردد.

شاپور احسانی راد فعال کارگری از نمایندگان اخراجی کارگران نورد ساوه و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط ماموران دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی در جهت دفاع از کارفرمایان و نظام سرمایه داری باز داشت شد.
کارفرمایان زیر سایه و حمایت های دولت خود( نظام جمهوری اسلامی) هر روز کارگران را بیشتر از قبل تحت فشار قرار می دهند ، دستمزد های ناچیز کارگران را پرداخت نمی کنند، امنیت شغلی آنها را از بین می برند، هر روز بیشتر از قبل سفره کارگران را خالی کرده خانواده کارگران را دچار گرسنگی بیشتری می کنند، فرزندان کارگران را از مدرسه ، دانشگاه ، بهداشت و درمان محروم می کنند ، از طریق قوانین و بخشنامه های مختلف ضد کارگری که توسط مجلس شورای اسلامی ، هیت دولت ، وزارت کار، دیگر نهاد های سرمایه داری مانند خانه کارگر، شورای عالی کار و ... تصویب و به کارگران تحمیل می گردد.
همچنین کارفرمایان (با تکیه بر دولت خود ) ، وزارت خانه ها، ریاست جمهوری، مجلس، بیت رهبری ، دادگاه ها و تمامی نهاد های دولتی و غیر دولتی مدافع سرمایه داری ، به درخواست ها ، گلایه ها و شکایت های کارگران از این همه ظلم و ستم هیچ توجهی نمی کنند، و زمانی که کارگران برای یک لقمه نان فرزندانشان ، برای گرفتن دستمزد های ناچیز معوقه شده ، اقدام به ساختن تشکل می کنند و یا دست به اعتراض و اعتصاب می زنند، آنگاه سر و کله سگ های زنجیری ( ماموران و انواع پلیس) دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی و دادگاهای حافظ سرمایه داری و ثروت های چاپیده شده از کارگران توسط مولتی میلیادرهای روحانی - نظامی پیدا می شود و شروع به سرکوب کارگران  ، بازداشت ، محاکمه و زندانی کردن آنها و نمایندگان کارگری می کنند، حتی پس از به ناحق زندانی کردن آنها باز هم دست از سرشان بر نمی دارند و با تحمیل سازمان یافته بیماری های گوناگون سلامتی و زندگی کارگران را تا بی نهایت با خطر مرگ رو برو می کنند، مانند اکنون که در سالن 12 زندان گوهر دشت طی دو روز گذشته با افزایش بر نامه ریزی شده چندین برابر امواج پارازیت باعث به اغما رفتن بیش از 6 نفر شده اند.
ما ضمن اینکه باز داشت شاپور احسانی راد را به شدت محکوم می کنیم وخواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان هستیم و از تمامی کارگران ،  تشکل ها دانشجویان، معلمان ، نهاد های مردمی و مردم آزادیخواه می خواهیم با اعتراضات متحدانه دولت جمهوری اسلامی و نهاد های ضد مردمی و امنیتی آن را تا آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از جمله شاپور احسانی راد تحت فشار بگذارند، و همچنین اعلام می داریم تا زمانی که جمهوری اسلامی بر قرار است کارگران ، معلمان و زحمتکشان نمی توانند، به مطالبات خود و ایجاد تشکل های مستقل خود و در جهت مقابله با جنایات کارفرمایان به توازونی دست یابند ، به دقت نگاه کنید، با توجه به اینکه هر روز بیش از 5 اعتصاب کارگری و دهها اعتراض سراسری و ملی در اقصا نقاط ایران مانند کردستان، خوزستان، آذربایجان و ... همچنین اعتراضات سراسری معلمان ادامه دارد، اما همچنان ماموران مدافع سرمایه و کارفرمایان هر روز اقدام به سرکوب و دستگیری کارگران مبارز می کنند این وضعیت دلیل محکمی است که تنها راه رهای و نجات زحمتکشان، متشکل شدن همزمان در هسته ها و کمیته های مخفی انقلابی ، ساختن حزب طبقه کارگر و همچنین متشکل شدن در انواع تشکل های مستقل صنفی برای مبارزه با سرمایه داری و سرنگونی جمهوری اسلامی است، تنها راه نجات وحدت و تشکیلات است و این وظیفه بر روی شانه های کارگران ، معلمان ، دانشجویان و جوانان فعال و اگاه قرار دارد که با اقدامات سازمان یافته و آگاهانه و متحدانه اقدام به اماده کردن طبقه کارگر برای انقلاب و بر قراری حاکمیت کارگری کنند.
در جهت حمایت و دفاع از آزادی کارگران ، معلمان زندانی و زندانیان سیاسی بخصوص شاپور احسانی راد از تمامی احزاب ، سازمانها ، محافل انقلابی بیرون می خواهیم با استفاده از روابط جهانی خود نهادها ، احزاب و تشکل های کارگری جهان را آماده حمایت های عملی و معنوی کنند، که صد البته اکنون حمایت های فوق با توجه به اوضاع جهانی و روابط جدید جمهوری اسلامی برای جنبش کارگری ایران ضرورت حیاتی دارند.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد .
معلم زندانی آزاد باید گردد
کارگر ، معلم اتحاد اتحاد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

26/2/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر