۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه

مقایسه کنید جنایات سرمایه داران را در کانادا ، ترکیه و ایران ( عکسها سخن می گویند)

اینجا مونترال کانادا است.

1- عکسها و ویدیوهای از سرکوب تظاهرات اول ماه مه 2015 در مونترال کانادا

      2                 3                               4                    5   

               6                7                 8 کانادا یکی از پیشرفته ترین کشور های سرمایه داری است، این عکسها مربوط به اول ماه می 2015  روز جهانی کارگردر شهر مونترال است که ما  ایرانیها را به یاد روز های خیزش مردم ایران در سال 1388 می اندازد، مشابهت این عکسها با حوادث و عکس های  سرکوب مردم در 1388 توسط جمهوری خونخوار اسلامی  نشان می دهد که سرمایه داری در کشور های مدعی دمکراسی هیچ فرقی با سرمایه داری کشور های استبدادی و مرتجع مانند دیکتاتوری اسلامی ایران و یا حکومت های مانند ترکیه ندارد، هر جای از جهان ذره ای احساس خطر بکند به شدت و وحشیانه دست به سرکوب می زند بنابراین باید با هر گونه سرمایه داری مبارزه کرد  و  جهت سرنگونی همه آنها به سمت همبستگی طبقاتی حرکت نمود.

اینجا استانبول ترکیه است .

عکس ها و فیلمی از اول ماه می 2015 استانبول در میدان تقسیم :

عکسها و ویدیوهای از سرکوب تظاهرات اول ماه مه 2015 در استانبول ترکیه :

1                 2                    3 

فیلم و عکسهای از خیزش مردم ایران در سال 1388 :

عکسها و ویدیوهای از سرکوب تظاهرات خیزش مردم ایران در سال 1388 :

              1                        2                              3     هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر