۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

گوتنبرگ : در دفاع از کارگران زندانی

حکومت اسلامی شکننده تر از همیشه جنایت و وحشیگری علیه جامعه و به خصوص زندانیان سیاسی و کارگران زندانی را افزایش داده است. بعد از حمله به بند ۳۵۰ و ضرب و شتم زندانیان سیاسی فشار رژیم بر کارگران زندانی و خانواده هایشان چند برابر از قبل شده است. دستگیری رهبران کارگری مانند جعفر عظیم زاده و فشار برای انحلال تشکلات کارگری برگ دیگری از جنایات رژیم علیه جامعه است.  بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودک را نیز به سلول انفرادی بردند و حالا خانواده و دوستان او هیچ خبر ی از او ندارند و بسیار نگران وضعیت او هستند.

ازطرفی اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی و همینطور مبارزات گسترده و متحدانه مردم آزادیخواه در خارج از ایران عقب نشینی های زیادی را به رژیم تحمیل کرده است از همین روی لازم است مبارزه متشکل و متحد علیه رژیم در خارج از ایران را هرچه گسترده تر کنیم.
در اعتراض به زندانی کردن و سرکوب کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در گوتنبرگ تظاهرات هایی بر گزار میکنیم و از همه شما مردم آزادیخواه دعوت می کنیم دراین تظاهرات ها شرکت کنید.
زمان:
     شنبه
۳۱ می ۲۰۱۴ ساعت ۱۶ برونز پارکن
    دوشنبه
۲ یولی ۲۰۱۴ ساعت ۱۷ برونزپارکن
 برای اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۷۳۶۴۸۵۱۱۷ تماس بگیرید

حزب کمونیست کارگری ایران - گوتنبرگ
۲۸ می ۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر