۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

گزارشی از زندان گوهر دشت :

ماموران به دنبال بهانه برای یورش به زندانیان سالن 12 هستند !!!

در ادامه شکنجه جسمی و روحی زندانیان سیاسی عقیدتی رجایی شهر در میان وردستی و سکوت اصلاح طلبان حکومتی در شورای این زندان هم وطن بهای شهرام چینیان به بند عادی اعدامیان خطر ناک منتقل شد، رژیم قرون وسطائی و بربر ولایت فقیه در سرکوب گسترده هم چنان  دست از آزار و اذیت سازمان یافته زندانیان سیاسی بر نمی دارد .
بدنبال یورش ددمنشانه به بند 350 اوین، اعدام های تنبهی روزانه  و تبعید های زندانیان سیاسی رجایی به قزل حصار و اوین ، ضرب و شتم و انتقال مهدی عبیات دانشجوی مبارز به انفرادی ، رایج کردن مجدد پا بند و لباس اجباری ، بر گرداندن زندانیان بد حال در حدی که روبه مرگ هستند و پروسه  درمان را می گذراندند از بیمارستان به زندان منتقل کردند ( مانند حائری و صمیمی  و ... ) و ... .
امروز هفت خرداد در نقض کامل قوانین خود حکومت، در تفکیک جرائم، شهرام چینیان به طور خود سرانه توسط  مردانی و امیریان   به بند زندانیان  خطر ناک  که تعادل روحی ندارند تبعید شد، هدف مسئولین زندان فشار و شنکنجه روحی و جسمی بر این فرد با شرف و هم وطن بهایی می باشد، تا از حقوق قانونی خود در استرداد وسائل دزدیده شده اش توسط مسئولین، چشم پوشی کند، لازم به ذکر است این انسان دلاور بار ها در اعتراض  و شکایت به دستگیری غیر قانونی و دزدی علنی اموالش توسط ماموران و مسئولین دولتی و همچنین تحقیر و توهین به وی و گرداندن وی در محل زندگیش در حالی که به گردش طناب انداخته بودند، بار ها به مسئولین از جمله برای خامنه ای نامه نوشته است .
این قصابان جانی، به جای پاسخگویی انسانی و قانونی  به اعتراضات و شکایت ها و نامه های  او برای پنهان کردن دزدی ها و تخلفات خود با تبعید او به میان صدها اعدامی در حال اجرای حکم قصد کشتن وی را کرده اند. چرا که می دانند هر فرد اعدامی که اجرای حکمش نزدیک است، با کشتن یک نفر دیگر حداقل تا یک سال حکم اعدامش را به عقب می اندازد، بخصوص که شهرام چینیان هم وطن بهایی است و در فتوا های فاشیست های حاکم در ایران قتل شان واجب است و زندانی که او را بکشد ضمن اینکه می تواند اعدام خودش را عقب باندازد در پرونده جدید امکان تبرئه دارد
 بنا به گزارش رسیده از بند یک اخیرا":   امیریان جانی و مزدور مدیر داخلی، که کشتن و شکنجه را صواب و کلید بهشت می داند در هماهنگی با افراد جاهل، نادان و شرور در بند یک از آنها خواسته به اصطلاح  به شهرام چینیان تا آنجاییکه می توانند خدمت کنند، یعنی او را مورد آزار و اذیت قرار دهند ، خطر مرگ شهرام چینیان را تهدید می کند،
لازم است ، تمام کارگران ، تشکل های کارگری ،نهاد های مدافع حقوق بشر، انسانهای آزاده از هر طریق ممکن فریاد اعتراض و مبارزه خود را علیه این قتل عمد و آشکار و آگاهانه مزدوران جمهوری اسلامی بلند کرده و به جهت ریشه کنی استبداد تظاهرات و اعتصابا ت خود را گسترش دهند. وبا شعار زندانی سیاسی آزاد باید برود به جنگ دیو خون آشام استبداد برود .
همچنین لازم به یاد آوری است که پس از انحلال شورای انقلابی قبلی زندانیان سالن 12 به دستور مردانی رئیس زندان و انتصاب شورای فعلی که به رهبری اصلاح طلبان حکومتی مخصوصا" با هدایت متمعدی مهر در مقابل تمام جنایات سازمان یافته مسئولین و ماموران به عنوان ستون پنجم رژیم عمل کرده و از ضرب و شتم پیر مرد 85 ساله  حسن طباح تا ضرب  و شتم مهدی عبیات ، وانتقال او به انفرادی ، زندن پابند و لباس اجباری ، برگردادن زندانیان بیمار که در حال مرگ هستند از بیمارستان به زندان و بالاخره بردن هم وطن شریف، شهرام چینیان  بطور ضمنی حمایت کردند و با سکوت مطلق و معنی داری دین خود را به دیکتاتوری ایفا کردند .
حدود 9 ماه پیش اداره اطلاعات و سازمان زندانها موفق به تحمیل افراد خودش به عنوان شورای نمایندگان خود به زندانیان شکست خوردند و زندانیان سالن 12 گوهر دشت موفق شدند سه نفر از افراد  پیشرو را بعنوان نمایندگان خود به مسئولین زندان تحمیل نمایند و به دنبال آن سه نماینده انتخاب شده که عبار ت بودند از سمکو خلقتی ، خالد حردانی و شاهرخ زمانی توانستند طی 6 ماه اعتراضات زندانیان را به اوج برسانند و شکایات زندانیان علیه شکنجه گران و مسئولین زندان را به صورت منظم ارایه کرده پیگیری نمایند، در نهایت به دنبال همکاری ماموران و زندانیان اصلاح طلبان حکومتی که یک طومار امضا کرده و از مسئولین زندان و قوه قضائیه در خواست کردند که " ما را از زندانیان ضد انقلاب جدا کنید". به دنبال چنین همکاری میان اصلاح طلبان حکومتی با ماموران بود که سمکو خلقتی به زندان اوین تبعید شد و شاهرخ زمانی را نیز به زندان قزل حصار تبعید کردند و در طی  مدت چنین کشمکشی ماموران توانستند نمایندگان مورد نظر خود را که از اصلاح طابان حکومتی هستند به زندانیان تحمیل کنند که اکنون نمایندگان دست نشانده به جای حمایت از زندانیان به جاسوسی برای ماموران اشتغال دارند.

فریده جعفری
8/3/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر