۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۲, جمعه

گزارش برگزاری اول ماه مه در استانبول ترکیه

صبح روز اول ماه مه 2014 میلادی تعدادی از اعضای «کمیتۀ دفاع از شاهرخ زمانی» و اعضای «شبکۀ همبستگی کارگری» و جمعی از فعالین کمونیست ایرانی مستقر در ترکیه با دعوت «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» ترکیه در یک اقدام مشترک همصدا با رفقای کارگر تَرک خود روز اول ماه مه را گرامی داشتند. مراسم با هماهنگی رفقای «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» ترکیه و چند حزب و جریان چپ مطابق سال قبل در گبزۀ استانبول از ساعات اولیه صبح شروع و تا بعد از ظهر ادامه داشت.
در ابتدا و پس از هماهنگی های لازم کارگران با سرویس های ویژه ای که از قبل آماده شده بودند از اقصی نقاط شهر به محل مورد نظر انتقال پیدا کرده و سپس با خوشامد گویی رفقای مسئول برگزاری تقسیم کار و اعلام مسیر حرکت رژۀ کارگران از خیابان های منتهی به میدان اصلی مراسم آغاز شد. اعضای «شبکۀ همبستگی کارگری» و «کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی که از قبل با هماهنگی های لازم اقدام به تهیۀ پلاکارد و بروشور های اول ماه مه کرده بودند در صف اول راهپیمایی حاضر شده و حرکت به سمت میدان اصلی اغاز شد؛ در طول مسیر کارگران با شعارهای زنده باد سوسیالیزم و زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران همۀ کشور ها چهرۀ با شکوهی به مراسم بخشیدند. خواست و مطالبۀ کارگران ایرانی که آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی است و به ویژه حمایت از شاهرخ زمانی، از اصلی ترین شعارهای رفقای ایرانی در مراسم بود. پس از چند ساعت راهپیمایی در خیابان های اصلی و با حضور چندین هزار نیروی پلیس و گاردهای ضد شورش کارگران با حضور در میدان اصلی، از طرف گروه موزیک و سرود انجمن همبستگی کارگران ترکیه مورد استقبال قرار گرفتند و در نهایت قطعنامه و سخنرانی جریانات مختلف کارگری ترکیه با هماهنگی و نظم قابل ستایشی خوانده شدند و در پایان شرکت کنندگان با رقص و موزیک و شادی و سرودهای انقلابی اول ماه مه را گرامی داشتند . شایان ذکر است که در استانبول همزمان مراسم دیگری در کادی کوی از طرف حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب فرمایشی کارگر و چندین سندیکای وابسته دیگر در تقابل با این مراسم فراخوان داده شده بود که با استقبال زیادی مواجه نشد.
لازم به ذکر است که از شب گذشته 40000 مأمور گارد ویژه با آماده باش کامل و یورش به خود روها و تفتیش آن ها تمامی مسیرهای منتهی به بخش اروپایی و به خصوص میدان تقسیم را مسدود کرده بودند و در همین روز صدها نفر در میدان تقسیم ترکیه در زد و خود با پلیس مجروح و صدها تن دیگر بازداشت شده اند که تا این لحضه زد و خورد ها ادامه دارد.
زنده باد همبستگی بین المللی کارگران
شبکه همبستگی کارگری ایران
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
جمعی از فعالین چپ و کمونیست ایرانی مقیم ترکیه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر