۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۷, شنبه

دستگیری کارگران ، دفاع از دزدان است!!!


19 روز است جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از فعالین کارگری و اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را برای جلو گیری از برگزاری اول ماه می روز جهانی کارگر سال 1393 در یک عملیات غیر قانونی و نیمه شب در منزل شان دستگیر کردند. 19 روز است آنها تحت فشار، شکنجه و باز جویی قرار دارند ، این کارگران در حالی تحت بازجویی قرار دارند که هیچ جرمی مرتکب نشده اند ، آنها فقط برای کسب حقوق خود و دیگر کارگران فعالیت می کردند ، در یک جامعه انسانی و در یک حکومت انسانی باید افرادی چون جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی و بقیه کارگرانی که اکنون در زندانها به سر می برند به خاطر اینکه زندگی و هستی خود را برای انجام وظایف انسانی و طبقاتی خود صرف می کنند مورد تشویق و قدر دانی قرار بگیرند، اما در نظام های ضد انسانی سرمایه داری از جمله حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی، کارگران و انسانهای درست کار و شریف  را تنبیه می کنند، در مقابل خلاف کاران ، اختلاس کنندگان ، دزدان و چپاول گران ثروت مردم و قاتلین را تشویق و مورد ارتقاع مقام و رتبه قرار می دهند.
از این روست که فعالین کارگری مانند رضا شهابی ، شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز، رسول بداغی ، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور، محمد کریمی ، هادی تنومند، یوسف اب خرابات ، واحد سیده ، جمال مینا شیری  و... سالهاست بدون هیچ گناه و جرمی در زندانها تحت اذیت و آزار قرار دارند و اکنون جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی بی گناهانی هستند که تحت باز جویی و شکنجه قرار دارند و همچنین بهنام ابراهیم زاده در پی طرح انتقام گیری از کارگران به انفرادی منتقل شده است و 24 روز است از او خبری در دست نیست .
ما ضمن محکوم کردن تعقیب، دستگیری ، محاکمه و زندانی کردن کارگران ، خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران از جمله جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی هستیم ، همچنین از تمامی کارگران و تشکل های کارگری از سازمانها و نهاد های اجتماعی ملی و جهانی می خواهیم در جهت آزادی کارگران ایران از زندانها و کسب حق ایجاد تشکل های خود به ما یاری و کمک کنند، در این راستا دستگیری و محاکمه کارگران در ایران را از هر طریق ممکن محکوم نمایند.
همچنین از سازمان جهانی کار و سندیکا ها و اتحادیه های کارگری شرکت کننده در نشست سازمان فوق می خواهیم از شرکت نمایندگان غیر قانونی و تحمیلی دولتی به نام کارگران ایران در نشست سالانه 2014 سازمان جهانی کار جلو گیری کنند.همچنین پرونده ای جهت بررسی علل دستگیری و زندانی کردن نمایندگان و رهبران کارگری ایران را تشکیل داده و از جمهوری اسلامی بخواهند در مقابل چنین حرکت های ضد کارگری و غیر قانونی خود پاسخگو باشد.کارگران زندانی ، آزاد باید گردندکمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

27/2/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر