۱۳۹۳ خرداد ۳, شنبه

گزارشی از زندان رجایی شهر سالن 12


محمد مهدی عبیات فرزند عبدالنبی امام جمعه سابق سوسنگرد متولد 1370 شهرستان اهواز که در پی تظاهرات سال 1388 همراه با دانشجویان دانشگاه برجرد به صف مخالفان جمهوری اسلامی پیوست، او توسط قاضی محمد مقیسه (1) به هشت سال زندان محکوم شده است، وی یک سال از حکم فوق را در بند 350 اوین و زندان رجایی شهر گذرانده است.
محمد مهدی بامداد روز شنبه 3/3/1393 توسط شخص مردانی رئیس زندان رجایی شهر و امیریان معاون زندان با همراهی چند تن از ماموران در اطاق خود واقع در سالن 12 بطور مخفی یانه قبل از خبر دار شدن دیگر زندانیان ربوده شده و به محل نامعلومی برده شده است (2) برخی از زندانیان حدس می زنند محمد مهدی عبیات را به سلول انفرادی برده اند .
تا به این روز ماموران هر چه تلاش کردند محمد مهدی عبیات زیر بار خواسته های شکنجه گران نرفته است. او اعتقاد دارد سران جمهوری اسلامی در حق کل ملت ایران بطور عام و در حق قوم عرب و مردم خوزستان بطور خاص ظلم و ستم های روز افزونی مرتکب شده و همچنان ادامه می دهند.
محمد مهدی عبیات جوانی از اعراب راست قامت تر و قویتر از آن است که با تهدید ها و آزار و شکنجه تن به ننگ سازش با جمهوری اسلامی و حاکمان ستم پیشه بدهد.
-----------------------------------------------------
1-      (این قاضی زمانی که باز جو بود معروف به ناصریان بوده است از قاتلین جنایت کار دهه شصت است)
2-     ( با توجه به اینکه وقتی یک زندانی را برای بردن به خارج از سالن ماموران اقدام می کنند بقیه زندانیان تا مطمئن نشوند به کجا می برند، اجازه بردن او را به ماموران نمی دهند به این دلیل ماموران به کمین می نشیند تا زندانی مورد نظر خود را تنها گیر باندازند که این بار محمد مهدی عبیات تنها بوده است. )
فریده جعفری 4/3/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر