۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

بیانیه 103

اکنون زمان اعتراض متحدانه و گسترده علیه جمهوری اسلامی است.

از فراخوانهای اعتراضی حمایت می کنیم.

فشارهای اقتصادی و محرومیت های گسترده در ایران طبقه کارگر را بشدت تحت سلطه سرمایه داری داخلی و جهانی قرار داده است ، کار گران در نبود تشکل های خود و همچنین تحت شرایط بیکاری و اخراجهای گسترده ، دستمزد های زیر خط فقر  و صد ها مطالبه روی زمین ماده و در پراکندگی به سر می برند اما بی وقفه مبارزه می کنند ،
برای رشد مبارزات کارگران و کسب امکان همبستگی و کم کردن تفرقه و اثرات فشار های سرمایه داری طبقه کارگر نیاز به حمایت های جهانی هم طبقه ای های خود دارد، تا بتواند به مشکلات سازماندهی و سازمان یابی خود فایق آمده ، در نتیجه از حالت دفاعی عبور کرده به امکانات اعتراضات پیش رفته و تهاجمی دست یابد.
در این جهت احزاب ، سازمانها ، گروهها و محافل و افراد فعال می توانند با استفاده از نیروها و تواناییهای موجودشان و با برنامه ریزی و سازماندهی دقیق خود و بقیه نیروهای مستعد اعتراضی از کارگران حمایت ها و پشتیبانی های شایان ذکری به عمل آورند .
بخصوص نقدا" که رفقای حزب کمونیست کارگری و حزب کمونیست ایران و ... فرا خوان اعتراضی صادر کرده اند و 30 خرداد روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی ایران و همچنین بر گزاری نشست سالانه سازمان جهانی کار در جریان است موقعیت و فرصت های طلایی هستند تا نیرو های انقلابی و پشتبان طبقه کارگر بتوانند وظایف خود را هر چه بیشتر انجام بدهند. با توجه به موارد گفته شده ما ضمن حمایت از فراخوانهای اعتراضی از تمامی کارگران ، فعالین کارگری و تمامی مردم شریف و آزادیخواه در داخل و بیرون از ایران می خواهیم در اعتراضات شرکت گسترده داشته باشند . اعلام می داریم که موقعیت و وضعیت جامعه ایران مستعد رشد در جهت خیزش های انقلاب است، در همین حال جمهوری اسلامی در شرایطی قرار دارد که آماده  برای عقب نشینی های بیشتر هست ، بنا براین با سازماندهی دقیق و استفاده از شرایط موجود می توانیم ضمن وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی و ایجاد اعتماد به نفس در جنبش کارگری زمینه های همبستگی بیشتر در میان صفوف کارگران ایجاد کنیم ، باید از فرصت بدست آمده با گسترش اعتراضات متحدانه استفاده نماییم .


پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر
پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

8/3/1393
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر