۱۳۹۳ آذر ۱۶, یکشنبه

اطلاعیه شماره ۳۵ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

گزارشی از وضعیت  بهنام ابراهیم زاده در زندان گوهر دشت
 کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده  همانگونه که مطلع هستید چند ماه پیش بهنام را از زندان آوین به به زندان گوهر دشت تبعید کرده اند و پیرو آن برای چندمن بار بهنام با اتهامات بی‌ پایه و اساس مورد محاکمه‌ قرار گرفت و شدیدا هم مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت که به همین علت و تبعید مجدد به بند یک زندان گوهر دشت از روز ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۳ دست به اعتصاب غذا زد.  از زمانی‌ که بهنام را به زندان گوهر دشت تبعید کردند پزشک قانونی برای بهنام تجویز کرده بود که به علت داشتن دیسک گردن باید یک روز در میان فیزیو تراپی انجام دهد اما بعد از محاکمه‌ مجدد و آغاز اعتصاب غذا از سوی بهنام مسئولان زندان از انتقال بهنام به بیمارستان جلوگیری میکنند که همین امر باعث ضعف جسمی‌ بهنام میشود در کنار اعتصاب غذا.  
قابل ذکر است در زمان تبعید بهنام به بند یک زندان گوهر دشت زندانبانان این اجازه را به بهنام ندادند که وسائل شخصی‌ خود را از بند قبلی‌ جمع کند و همراه خود به بند یک انتقال دهد و به همین علت بهنام بعد از ۴ سال زندان الان در حسینیه بند یک بدون هیچ وسأیلی بر روی زمین میخوابد.   

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری زندانی خاصی آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.   


شانزدهم آذر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر