۱۳۹۳ آذر ۲۷, پنجشنبه

پیام شاهرخ زمانی : رفقای، مدافع کارگران زندانی!

سلام و درود آتشین ما فعالین کارگری زندانی و کمونیست به رفقایی که با به جان خریدن خطر مرگ و زندان، با تبلیغات انقلابی شان تعدّی و خودسری و قانون شکنی طبقه بهره کش سرمایه داری و دولت سرکوبگر آن را افشا می کنند؛ یعنی این مافیای دزد سرگردنه و غارتگران هزاران میلیاردی ثروت های ملی، از جمله نمونه های اختلاس 3 هزار میلیاردی و 12 هزار میلیارد یبانک ها، ده ها هزار میلیارد بابک زنجانی با 1500 میلیارد وام هایی که پس داده نمی شوند ، که همگی به بهای نابودی تولید و اشتغال و بیکاری میلیونی، گرسنگی و مرگ تدریجی خانواده پنجاه میلیونی کارگران و همه ستمدیدگان حاکمیت استبدادی و ارتجاعی سرمایه داری را پیش می برند. در مقابل چنین حاکمیتی عمل و فعالیت شما رفقا که واقعیت ها را به گوش مردم شریف و آزاده می رسانید، باعث همبستگی، اتحاد و مبارزه علیه بهره کشی طبقاتی می میشود. در زمانه ای که حاکمیت کمتر از یک درصد جمعیت به صورت زندگی انگلی علیه 99 در صد مردم در جریان است و با با تحمیل دستمزد یک چهارم زیر خط فقر به کارگران، بیکاری 43 درصدی، بی سوادی 11 میلیونی، بالاترین آمار تورم، گرانی، اعتیاد و طلاق، یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان را با 80 درصد مردم زیر خط فقر به ویرانه ای تبدیل کرده است؛ و در موقعی  که دولت سرمایه داری حاکم، این دشمن قسم خورده خانواده 50 میلیونی کارگران و تمامی محرومین برای ادامه بهره کشی و حفظ بهشت و ناز و نعمت میلیاردرهای حاکم، کوچکترین اشکال اعتراض و تشکل و آگاهی طبقاتی را حتی در حد جزئی، مدنی و صنفی، قانونی با اختناق و سرکوب ددمنشانه و زندان و شکنجه و اعدام جواب می دهد، در چنین شرایطی کار شما پیام آوران سرخ و رهایی، شما افشا کنندگان پلیدی، تبعیض و نابرابری که بذر آگاهی و تشکل طبقاتی را به عنوان تنها وسیله رهایی، بهره کشی و استثمار در میان زحمتکشان کاشته و نوید آینده روشن در اداره دمکراتیک و شوراهای زحمتکشان در سرنوشت اقتصادی اجتماعی سیاسی را می دهید، کاری تاریخی و عظیم و ماندگار در تاریخ انقلابی کشورمان برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بوده و برای آیندگان به ثبت خواهد رسید.
ما دستان گرمتان را فشرده و شما را در آغوش می کشیم.

شاهرخ زمانی
زندان گوهر دشت

24/9/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر