۱۳۹۳ دی ۲, سه‌شنبه

بیانیه 114پیروزی زندانیان سیاسی ارومیه را به مردم ایران تبریک می گوییم!!!مردم ایران یک بار دیگر توانستند با حمایت از فرزندان قهرمان خود که در زندان ارومیه دست به اعتراض و اعتصاب زنده بودند جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند، زندانیان ارومیه در مقابل اعمال غیر قانونی و ضد انسانی ماموران و مقامات مربوطه که با زیر پا گذاشتن قانون تفکیک جرائم چندین ماه بوده اقدام به انحلال بند های سیاسی کرده بودند دست به اعتصاب غذا زدند و پیروز شدند، نباید فراموش کنیم که سران نظام ارتجاعی و استبدادی سرمایه داری جمهوری اسلامی طراح و امرین اصلی طرح انحلال بند های سیاسی هستند و نمونه انکار ناپذیر ان حمله برنامه ریزی و سازمانیافته چند ماه قبل ماموران نهاد های مختلف نظام به بند 350 اوین است.
هر چند پیروزی زندانیان سیاسی ارومیه در سطح کشوری کوچک به نظر می رسد اما باید متذکر شد در مقابل حکومت استبدادی و ارتجاعی مانند جمهوری اسلامی این یک پیروزی ارزشمندی است چون باعث بیشتر شدن شکاف درونی این نظام ضد انسانی شده تنش های داخلی ان را بیشتر می کند ، اکنون وضعیت جامعه ایران از نظر شرایط عینی نشان از اعتلای انقلابی دارد، اما با کمال تاسف آلترناتیوی که بتواند شرایط ذهنی را ممکن کند نیست و همین باعث شده جمهوری اسلامی هنوز بتواند پا برجا بماند و در همین حال بسیاری از نیروهای همنوع حاکمان فعلی با مخالفت های جناحی با دولت و با بخشی از حاکمیت مردم را فریب داده خود را در شمائل آلترناتیو و انقلابی نشان بدهند، در این رابطه انقلابیون و تشکل های انقلابی بخصوص جنبش کارگری و جنبش های انقلابی اجتماعی باید با دقت و شدت بسیار بالای اقدام به سازمانیابی و سازماندهی نمایند ، شرایط ارتقاء یابنده منتظر ما نخواهد ماند زمان تنگ است و سرعت رشد اعتلایی انقلابی بسیار بالا ست.
پیروزی زندانیان سیاسی ارومیه یک بار دیگر نشان داد که امکان شکست دادن حکومت سرمایه داری ارتجاعی  جمهوری اسلامی ممکن است، این پیروزی فعالین جنبش های مختلف اجتماعی  را تحت تاثیر قرار می دهد وبه انها انگیزه بیشتر برای مبارزه داده و نشان می دهد که راه مبارزه باز است هرچند که سخت است، همچنین زندانیان سیاسی ارومیه با مبارزه جانانه خود اعتماد بنفس فعالین و تشکل ها را بالاتر می برد.
اعتراض ، اعتصاب و پیروزی زندانیان سیاسی ارومیه ثابت کرد که همچنان یکی از عرصه های مبارزه و یکی از میدانهای نبرد زندانها می باشد ، ما ضمن تبریک این پیروزی به زندانیان ، خانواده ها و جنبش های اجتماعی و مردم آزادیخواه ایران، از همه ی فعالین ، تشکل ها، احزاب و سازمانهای انقلابی ، مردم خمبارز می خواهیم همچنان به حمایت های بیدریغ خود از زندانیان سیاسی  بخصوص انهای که هنوز بر پایه خواسته های خود اعتصاب خود را ادامه می دهند مانند بهنام ابراهیم زاده ادامه بدهند.
لازم است همیشه به این باندیشیم که مبارزات اقشار مختلف مردم مانند اعتراضات کارگران ، دانشجویان ، معلمان ، پرستاران و مربیان، بازنشستگان و ... در مقابل مجلس ، دانشگاهها ، مدارس، کارخانجات ، ادارات و ... در اقصا نقاط ایران همچنین اعتراضات و اعتصابات زندانیان سیاسی و حمایت های گسترده مردمی از انها باعث شده است زمین زیر پای  جمهوری اسلامی دائما" در لرزه باشد، آنچنان که جمهوری سرمایه داری هم اکنون بیش از گذشته از درون در طلاطم است و هر لحظه ممکن است این دیکتاتوری و حکومت ارتجاعی ، استبدادی سرمایه داری از درون منفجر شود و مردم به یکی از مطالبات اصلی خود نایل شوند.
ما یک بار دیگر ضمن تبریک پیروزی زندانیان سیاسی از همه فعالین و مبارزان می خواهیم با دقت و متحدانه اعتراضات خود را ادامه بدهند

پیروز باد رزم آزادیخواهانه مردم ایران

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری


پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر،
پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار،
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
2/10/1393
www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر