۱۳۹۳ دی ۷, یکشنبه

سلسله گزارشاتی از زندان رجایی شهر :

علیه اعدام و شکنجه و زندانی کردن مبارزین راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی به پا خیزید.
با زیر پا گذاشتن ماده 22 آئین نامه سازمان زندان ها و با دخالت های ضد بشری غیر قانونی  وزارت اطلاعات و سپاه بطور خودسرانه و قانون شکنانه ، شکنجه روحی و جسمی درزندان و تبعیدگاه رجایی شهر همچنان رو به افزایش است. از اعمال ضد انسانی وزارت اطلاعات و سپاه از جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد :
مواردی که در نامه خانواده های زندانیان سیاسی در مورد نقض آشکار قوانین بیان شده است و به نامه فوق نیز هیچ گونه توجهی نمی شود؛ یا مورد محمد فرجی مسئول فروشگاه و دزد سرگردنه که اجناس مورد نیاز زندانیان را به چند برابر قیمت می فروشد و هماهنگ با او مسئولین زندان هر روز جیره غذای را کمتر می کنند ، مشکلات زندانیان سیاسی مانند بهنام ابراهیم زاده، شهرام چینیان و نظامیان سیاسی تبعید در تبعید، یا مواردی مانند تغذیه، درمان، بهداشت و کمک اصلاح طلبان به اجرایی شدن طرح ها و برنامه های ضد انسانی از جمله کاملا غیر انتفاعی شدن زندانها، خطر مرگ بیماران حاد قلبی و سرطانی مانند امان الله مستقیم، دکتر فوائد مقدم، آقای خانجانی و ... عیلرغم موافقت رئیس زندان و قوه قضاییه برای آزادی محمد نظری با 21 سال تحمل زندان، با ممانعت اداره اطلاعات نه تنها محمد نظری را آزاد نمی کنند بلکه اکنون او در معرض مرگ قرار دارد، با چنگ و دندان نشان دادن خدابخشی معاون دادستانی به زندانیان سیاسی همه زندانیان سیاسی بخصوص افرادی که برای گرفتن حق و حقوق خود پافشاری می کنند در خطر قرار دارند.  
گورستان و تبعیدگاه رجایی شهر با حدود 6 هزار زندانی تعبیدگاه 2300 اعدامی قصاصی در حال انتظار اجرای حکم می باشند. 250 نفر زندانی عقیدتی سیاسی از میان و نمایندگان دانشجویان، کارگران، معلمین، نظامیان، ملل تحت ستم کرد وترک و ...، از مذاهب سنی و بهایی با 40 اعدامی از جمله زانیار و لقمان مرادی، و با دهها نفر ابدی مانند محمد نظری با 21 سال، کریم معروف به عزیز 18 سال و بقیه ابدی ها با 15 تا 16 سال وبقیه زندانیان 5 تا 30 سال در حال مرگ تدریجی قرار دارند. در این رابطه شرایط مهندسی شده ای شکنجه روحی و جسمی عبارت است از :
زندگی در سلول های انفرادی  4تا 5 متری به جای 12 تا 15 متری قانونی برای 2 تا 3 نفر. هواخوری 5/2 ساعته به جای صبح تا غروب قانونی. قطع و منع ارتباطات عاطفی و قانونی زندانیان با خانواده هایشان مانند تلفن، مکاتبه، ملاقات ، مرخصی حضوری، منع کامل آزادی مشروط و قانونی ، عف های موضوعی و عمومی؛ بازرسی های غیر قانونی و تفتیش افکارو اندیشه و حمله همیشگی گارد ویژه، تغذیه با سویای حیوانی  وبا نقض مواد 93 و 95 آئین نامه سازمان زندان ها که باید میوه و سبزیجات تازه و گوشت به زندانیان بدهند، با وجود 28 بیمار تنها در سالن 12 که باید هرچه زودتر به بیمارستان اعزام و بستری شوند که در این رابطه نیز قانون را زیر پا می گذارند و انها را برای معالجه نمی برند، همه این جنایات و اتهام و پرونده سازی دوباره و دیگر سیاست ها ضد انسانی توسط  شعبه های وزارت اطلاعات، جنایتکارانه، و بر خلاف ماده 22 آئین نامه سازمان زندان ها توسط شعبه های این اداره و سپاه،در زندانها مانند اوین 209، رجایی سپاه، تبریز 37 و ارومیه اطلاعات، ...  برنامه ریزی و پیش برده می شود، به طوری که مسئولین زندان مانند عروسک خیمه شب بازی یا برده ای در دستان بازجوهای اطلاعات مانند علوی و دیگرشکنجه گران هستند، در شرایط موجود دهها نفر در این قتلگاه مانند ساران، رجبی، خیر آبادی، افشین و ... به قتل رسیدند و کسانی دیگر مانند مقدم ، خانجانی، امان الله مستقیم و ...  در صف قتل عمد قرار دارند.
گزارشات :
1.    نامه اعتراضی خانواده ها:
طی هفته گذشته خانواده های زندانیان سیاسی در نامه ای به بختیاری خواستار بررسی و تشکیل هیاتی برای برخورد با حرکت های غیر قانونی و خودسرانه مسئولین جمهوری اسلامی درزندان ، زندادن مرخصی و ملاقات حضوری و دیگر خواسته ای زندانیان شدند.
2.             تبعید در تبعید:
علیرغم این که این زندان خود تبعیدگاه می باشد، اما مسئولین جمهوری اسلامی با هدایت سربازان گمنام ده ها زندانی مقاوم که  معترض قانون شکنی مسئولین بودند به بندهای خطرناک زندانیان اعدامی که تعادل روحی ندارند و یا مبتلا به ایدز وهپاتیت هستند برده شده اند، از آن جمله شهرام چینیان و بهنام ابراهیم زاده با بیست و پنج روز اعتصاب غذا، و ده ها نفر هم وطن نظامی سیاسی مانند ایرج و فرید آزموده ، ... که برخلاف آئین نامه سازمان زندان می باشد از جمله افراد نامبرده چندین بار برای اعتراض به قانون شکنی دست به اعتصاب غذا زدند، همچنین که بیماران سرطانی و دیگر بیماران در خطرناکترین وضعیت بسر می برند و 28 تن طبق نوشته بهداری زندان و حتی  پزشکی قانونی معاف از زندان هستند (تحمل زندان را ندارند) و باید هرچه زودتر آزاد شوند، مانند امان الله مستقیم، دکتر فوائد مقدم، ...  نه تنها آزادشان نمی کنند و یا به بیمارستان اعزام نمی کنند بلکه تلاش می کنند، در زندان بمیرند. و درجه وحشی گری خود را به رخ مردم و  زندانیان میکشند که ما با کسی شوخی نداریم و می کشیم. امان الله مستقیم و خانجانی  با مرض قلب پیشرفته، ماشالله حائری در لیست مرگ و قتل عمد حکومت در آینده قرار دارند.  
4.             حسن کلید، با کمک اصلاح طلبان کلیه زندانها را انتفاعی کرده و می کند. به طوریکه قبلا گفته شد مواد غذایی قید شده در ایین نامه سازمان زندانها هر روز کمتر شده و برخی از انها قطع شده است که اخیرا" نیز بسیاری را  مانند کره و پنیر کاملا قطع کردند و وعده ناهار به سویای حیوانی تبدیل شده است. شورای قبلی در اعتراض به این مسئله و فضای محیط زیست، بارها از طریق مجمع عمومی اعتصاب کرده و یا از طریق نامه مسئولین را در جریان امور قرار داده بود. اما با تغییر شورای قبلی و تبعید آنها، و روی کار آوردن شورای جدید، با ترکیب اصلاح طلبان، شورا جدید به ضربه گیر حکومت تبدیل شده و از هرگونه حرکت و مقاومت زندانیان ممانعت به عمل آورده و کاملا زندان را در عرصه بهداشت، درمان و تغذیه و ... به غیر انتفاعی تبدیل کرده است، و از طریق فروشگاه اقدام به آوردن اجناس بُنجل می شود. لازم به ذکر است با طومار 13 نفره اصلاح طلبان ارژنگ داودی را سال ها به بندر عباس، و سپس با امضای طومار  11نفره سیمکو خلقتی و شاهرخ زمانی طی چند ماه گذشته به زندانهای اوین و قزل حصار و همچنین طی چند ماه گذشته با امضای طومار جدید اصلاح طلبان دوستان زندانی نظامی سیاسی و فریدون پوراسد به بند دارالقران که در بین زندانیان با نام دارالگاه مرگ یا معروف به دارالشیطان تبعید شده اند. این نوکران و کاسه لیسان استبداد(اصلاح طلبان)، به جای مبارزه، در دور جدید تلاش می کنند سلول های انفرادی را سه 4 نفره کرده، و یا با طرح مسائل اخلاقی و چاپلوسی مذهبی به طوری که در دوهفته گذشته تلاش آن ها برای گرفتن قدرت بیشتر برای تنبیه افراد مبارز توسط  شورا با تصویب مجمع عمومی، با 16 رای مثبت در مقابل 60 رای منفی به شکست کشیده شد و پوزه شان به خاک مالیده شد
5.             محمد فرجی مسئول فروشگاه زندان و دزد سرگردنه :
عیلرغم کم شدن ویا حذف اقلامی از جیره غذایی زندانیان، مخصوصا در عرصه خواروبار و تغذیه وتحمیل هزینه های زیاد به زندانیان برای خرید اجباری به علت حذف و نبود تغذیه قانونی، محمد فرجی تازگی ها اعلام کرده است اگر سود مناسب نبرم اجازه نمی دهم حتی پرنده وارد اینجا شود و عملا" جلو ورود ماست به زندان را گرفته بود، که با تاکید مسئول زندان به اعتصاب از این کار ممانعت به عمل آمد. البته این مسائل در کشوری که اختلاس و رشوه اساس حکومت را تشکیل می دهد طبیعی می باشد.
6.             اطلاعات یا همه کاره کشور :
محمد نظری از اعضای حزب دمکرات، حبس ابد با 21 سال تحمل زندان، که رئیس زندان، دادستان و شعبه صادر کننده حکم تایید و قبول کردند که وی باید ازاد شود، اما با ممانعت سربازان گمنام امام زمان همچنان در حال مرگ تدریجی در زندان به سر می برد. علیرغم تلاش های خانواده و خودش، ره به جایی نبرده است.
7.             چنگ و دندان نشان دادن خدابخشی :
شنبه هفته گذشته دختر شاهرخ زمانی با مراجعه به دفتر خدابخشی به علت وضع وخیم مادر شاهرخ وبه احتمال فوتش ، تقاضای مرخصی قانونی کرد که وی بتواند برای آخرین بار مادرش را ببیند( مادر شاهرخ نیز مانند دهها هزار هم وطن دچار سرطان شده است عامل اصلی آلودگی ها و بیمار شدن مردم وجود جمهوری اسلامی که بنیادش سرطان زایی است ، می باشد، بر اثر واردات و اعمال جنایت کارانه رژیم جمهوری اسلامی که با وارد کردن مواد غذای آلوده از جمله برنج، روغن، گوشت ، مرغ ، چای ، میوه و ... ، بنزین آلوده ، آبهای آلوده ، هوای آلوده ، دستگاه های پارازیت انداز و ... عامل بیماری های مختلف مانند سرطان میباشد، طبق امارها افراد گرفتار شده به سرطان بیشتر از افراد سرما خورده شده است، باید بدانیم که عامل مستقیم و غیر مستقیم چنین بیماریها اعمال جمهوری اسلامی است) . در مقابل  خدابخشی اظهار داشت این لطف شامل حال زمانی نمی شود، که دختر زمانی تاکید کرد این حق قانونی همه زندانیان است و اگر شما مافوق قانون نباشید شامل همه می شود. که وی گفته است : "برای رئیس دادستانی دولت آبادی تقاضا نامه ای نوشته شود. هر چند که در نهایت من قبول نحواهم کرد،" لازم به ذکر است در حالی که قاتلین بالفطره، دزدان مانند رادان، مرتضوی و دزدان ثروت های ملی هزاران میلیاردی، یا هنوز در حکومت هستند و یا آزادانه وِل می چرخند اما حافظان مافیای ثروت و قدرت در
کنار چنین بر خورد های با دزدان ، کارگران و فعالین سیاسی را دستگیری وبه صورت غیر قانونی زندانی می کنند و به  مبارزان راه آزادی مردم مرخصی قانونی،یا  حتی جهت دیدار با عزیزان در حال مرگ یا مراسم عزا و عروسی نمی دهند، تا دشمنی قسم خورده خود را با کارگران و ستمدیگان به اثبات برسانند.
هموطن :
مبارزه و مقاومت زندانیان سیاسی برای مبارزه و مقاومت شما علیه بهره کشی و استبداد می باشد. صدای و فریاد زندانی سیاسی، فریاد آزادی و برابری و عدالت اجتماعی برای همه می باشد.


علیه اعدام، زندان و شکنجه و برای نجات زندانیان سیاسی به پا خیزید.


پیروز باد رزم آزادیخواهانه مردم ایران

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری


پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر،
پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار،
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
6/10/1393
www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.comهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر