۱۳۹۲ شهریور ۱۵, جمعه

سه هفته کمپین برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی! به این کمپین بپیوندید!

احضار و بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری و اخراج آنها از مراکز کار سیاستی است که جمهوری اسلامی در تمام طول تاریخ حیات ننگین خود برای ساکت کردن صدای اعتراض کارگران و کل جامعه در دستور داشته است. رهبران و چهره های محبوب و شناخته شده جنبش کارگری، محور و دستاوردهای مهم این جنبشند. باید فعالانه از آنها دفاع کرد. برای آزادی آنها تلاش کرد و حکومت اسلامی را زیر فشار اعتراضات و مبارزات متحدانه و گسترده قرار داد.
 جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی سرکوبگرانه اش میخواهند فعالین کارگری و تشکل هایشان را فلج کرده و مانع رشد تشکل های کارگری و گسترش اعتصابات و اعتراضات شوند. نباید اجازه داد که حکومت اسلامی به این اهداف خود برسد. برپا کردن اعتراضات وسیع در دفاع از کارگران زندانی و برای آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و مطلع کردن مردم جهان از وضعیت کارگران ایران و سیاست سرکوب جمهوری اسلامی یک ضرورت عاجل است. به رفتارهای جنایتکارانه جمهوری اسلامی و دم و دستگاه کثیف امنیتی اش علیه کارگران و مردم باید پایان داده شود.
حزب کمونیست کارگری٬ از کلیه احزاب و سازمان های مخالف جمهوری اسلامی، از کلیه سازمان های کارگری و از همه مردم آزاده می خواهد به سیاست تعقیب و بازداشت فعالین کارگری توسط جمهوری اسلامی اعتراض کنند و خواهان آزادی فوری فعالین کارگری و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شوند. نباید هیچ انسانی بخاطر اعتراض به فلاکت و بیحقوقی که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده است تحت تعقیب، بازداشت و محاکمه قرار گیرد. این سران جمهوری اسلامی هستند که باید بجرم سی و چهار سال جنایت و تحمیل فقر و بیحقوقی به یک جامعه هفتاد میلیونی و تباه کردن زندگی میلیونها انسان مورد محاکمه قرار گیرند.
محمد جراحی٬ رضا شهابی٬ شاهرخ زمانی٬ بهنام ابراهیم زاده٬ پدرام نصراللهی و رسول بداقی و سایر فعالین کارگری زندانی باید فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند، به احضار و محاکمه فعالین کارگری باید خاتمه داده شود و کلیه احکام وثیقه و زندان و سایر محرومیت های اجتماعی لغو شود و کارگران اخراجی تماما به سر کار خود بازگردند.
از اول سپتامبر بمدت سه هفته کمپینی برای آزادی کارگران زندانی به فراخوان سازمانهای مختلف سیاسی برگزار میشود و روز شنبه ۲١ سپتامبر در تعدادی از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و استرالیا میتینگ ها و آکسیون های اعتراضی برپا میشود. از همه مردم آزاده میخواهیم به این کمپین ملحق شوند و روز شنبه ٢١ سپتامبر در هر شهر و کشوری که زندگی میکنند به آکسیون های اعلام شده توسط سازمانهای سیاسی ملحق شوند و یا خود مبتکر برگزاری آکسیون های مشابهی بشوند.


تشکیلات خارج کشور حزب کمونست کارگری ایران
٣١ اوت ۲۰١٣

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر