۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

در رابطه با بیانیه 88

من بعنوان یک فعال کارگری درتبعید ضمن حمایت ازاین فراخوان انساندوستانه سرکوب و دستگیری و به بندکشیدن فعالین کارگری را محکوم میکنم و خواهان ازادی تمامی انها اززندانهای رژیم اخوندی هستم اما ازانجایی واقفم باندهای درون رژیم با تصرف منابع مالی و صنعتی کشور ازبیان حقیقت و افشا شدن غارت و چپاول سرمایه های مردم و درتنگنا قراردادن جامعه کارگری وحشت دارند حاضربه رهایی فعالین کارگری نیستند تا بتوانند همچنان به غارت واختلاسهای خود ادامه دهند ازاین روما همدل و همصدا خواهان ازادی همکاران دربند شاهرخ زمانی..رضا شهابی..بهنام ابراهیم زاده..رسول بداغی..وسایرزندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم و ترفندهای کهنه باندهای سرکوبگرمبنی برپرونده سازی برای انها را محکوم میکنیم و ازتمامی مجامع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر ووجدانهای بیدارتقاضا دارم دراین امرانساندوستانه یاری رسان باشند.

                                               با احترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر