۱۳۹۲ شهریور ۲۱, پنجشنبه

گزارش دادگاه دوم علیه شاهرخ زمانی

دادگاه محاکمه شاهرخ زمانی (و دیگر کارگران ) بعنوان یکی از اعضای طبقه 50 میلیونی کارگران ایران، در واقع محاکمه آزادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی است که در جهت تبرئه نظام جمهوری اسلامی سرمایه داری از ستم و جنایتی که مرتکب شده و می شود ، و نابرابری حاکم در کشور بر قرار می گردد.
روز شنبه 17 شهریور 1392 شاهرخ زمانی فعال کارگری، عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان و عضو شورای نمایندگان کمیته پیکیری ایجاد تشکلهای کارگری که به اتهام تشکیل گروه سوسیالیستی و تبلیغ علیه نظام در حال گذراندن 11 سال حبس در تبعیدگاه رجایی شهر است برای محاکمه مجدد به اتهام توهین به رهبری به شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز برده شد .
اصل موضوع برمی گردد به شهریور 91 شاهرخ در زندان تبریز بود که مسئولین زندان و حفاظت اطلاعات به رهبری رستمی علاوه بر پایمال کردن تمامی حقوق قانونی زندانیان ، زندانی عادی محمد رنج گر پدر 4 فرزند را به طور علنی در جلو چشم زندانیان بند کارگاه زیر شکنجه های شدید و مشت و لگد کشتند، حفاظت زندان از جمله داداش رستمی جزو قاتلین بود که در آن زمان با پیگیری زندانیان سیاسی و یک نفر از کارمندان زندان برای 8 نفر از این قاتلین قرار بازداشت صادر شد. همچنین چند وقت پیش از این قضیه نیز پای بازرسین به خاطر شکایت عده ای از 1200 نفر زندانی کارگر به دلیل بیگاری کشیدن از آنان که به اعتصاب دو روزه دست زده بودند، و چون در مقابل کار حقوقی به این کارگران نمی دادند، باز شده بود..
این شکایت ها و پیگیری ها، دزدان و قاتلین از جمله رستمی را به چاره اندیشی واداشت تا سه نفر از زندانیان عادی به کار گرفته شده در انتظامات زندان که عموما" برای خبرچینی و ضرب وشتم زندانیان به کار گرفته می شوند وادار کنند که از شاهرخ زمانی به اسم توهین به رهبری شکایت کنند .
با همین شکایت و پرونده سازی وی به تبعیدگاه رجایی شهر تبعید شد . افراد شاکی چه کسانی هستند ؟بسیجی علی ابراهیمی مشهور به علی جبهه که به جرم دزدی و اختلاس میلیاردی بیت المال از بیمارستان 29 بهمن محکوم شده و در حال حاضر علاوه بر این خوش خدمتی ها توسط دزدان و فاسدین امور خرید زندان به علت تجربه گرانقیمتش در اختلاس از اموال عمومی مسئول خریدهای زندان و  رای باز همیشه ی خدا در خانه تشریف دارند !!
فرد دیگر بیمار روانی و سادیست تحت درمان امید روشنی بود که همسرانش را به قصد کشت چندین بار کتک زده بود وبه علت همین خصایل مردم آزاری مورد توجه مسئولین مخصوصا" شخص رستمی و اداره اطلاعات احتمالا" برای تربیت شکنجه گری جدید قرار گرفت و بالاخره غوول چماق دیگر سارق مسلح نادر نورالهی بود .
این مجرمین والامقام چماق حکومت برای محکومیت دوباره یک فعال کارگری بود تا ضمن دور کردن وی از آنجا در آرامش به قتل و غارت خود ادامه دهند .
محاکمه وی ساعت ده و نیم روز یکشنبه 17 شهریور در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی دولت آبادی شروع شد . قاضی در اولین سوال پرسید فعالیت سیاسی وی از چه زمانی شروع شد و موضوع پرونده و علت دستگیری حال حاضر وی چه بوده است ؟
وی ضمن توضیح کوتاه در مورد فعالیت سیاسی او تا سال 71 در سازمان کارگران انقلابی ایران که هدفش حکومت کارگری از طریق ایجاد حزب سیاسی کارگری بوده و سپس با حبس تعلیقی آزاد شده است بعدا" نیز به علت موقعیت خودش فقط فعالیت صنفی داشته است در مورد دستگیری سال 90 تاکید کردند : من که بیش از 30 سال ساکن تهران بودم برای دیدار پدر و مادرم در خرداد 90 به تبریز رفتم که در بدو ورود توسط ادراه اطلاعات دستگیر و بدون کوچکترین مدرک جرم و پس ندان بازجویی در اعتراض به اعمال شکنجه از طریق سلولهای انفرادی ، چشم بند و توهین و تحقیر و بدین جهت اعتصاب غذای نامحدود تا محاکمه در دادگاه صالحه با حضور قاضی صالح ، هیأت منصفه و وکیل مدافع با نزدیک به 40 روز اعتصاب غذا و 27 کیلو وزن کم کردن به زندان تبریز منتقل و در دادگاهی نا صالح و شفارشی بدون حق دفاع ،بدون هیئت منصفه با حکم سفارشی اداره اطلاعات به 11 سال زندان محکوم شده است .
وی گفت 3 نفر از افراد اقرار کننده به ضرر وی در دادگاه ضمن تکذیب این اقرارها تاکید کردند اداره اطلاعات آنها را زیر شکنجه و تهدید به تجاوز به خود و زن و بچه هایشان مجبور به این کار کرده است .
شاهرخ از قاضی سئوال کرد که اگر شما به جای من بودید که بدون کوچکترین گناه توسط همکارتان حملبر (قاضی دادگاه اول شاهرخ زمانی)به سفارش اداره اطلاعات به 11 سال حبس محکوم می شدید چکار می کردید ؟!! در بخش دوم قاضی با احضار شاکی فرعی که نوعی توسط مسئولین زندان تهدید شده بود و با دور زدن علی ابراهیمی به عنوان شریک دزدی مسئولین بود
و نقش اصلی در توطئه پرونده ساز ی زمانی داشت رو به نادر نورالهی کرده گفت عین گفته شاهرخ زمانی را بگو!! وی که از شرمندگی و سرافکندگی چند بار از شاهرخ زمانی عذرخواهی کرد سعی کرد مسئله را به نوعی کتمان کند که با تأکید قاضی کفت : شاهرخ آدمی  صادق و خیلی خوب و دوست من است و من در این مسئله آلت دست رستمی و علی جبهه قرار گرفتم و سپس با اصرار دوباره قاضی گفت :     رستمی مسئول حفاظت مرا صدا زد و گفت دست روی قران بگذار و هر چه شاهرخ گفته را بگو : وی گفت این حرف در زندان روزمره و عادی است یک بار طی بحثی یک نفر گفت خدا دنیا را به خاطر فاطمه آفریده شاهرخ گفت این خرافات است ، و یک بار هم تلویزیون خامنه ای را نشان می داد وی گفت: این کفتار از دروغ گفتن خسته نمی شود . که قاضی از زمانی پرسید این حرفها را تأیید می کنید؟
وی ضمن اشاره به غیرمستقل بودن و آلت دست قرار گرفتن دادگاه توسط افراد فاسد و قاتل زندان از جمله رستمی که علنا" از طریق مشارکت دزدهای مثل علی ابراهیمی اموال عمومی را تاراج می کنند از قاضی سئوال کرد چرا شاکیان اصلی را به دادگاه صدا نزده است ؟! آیا این به معنی دفاع علنی از قاتل و دزد نیست ؟!
که با تأکید دوباره قاضی به درست بودن حرفها نادر، زمانی گفت : که وی اعتقاد دارد مسئله خوب ویا بد بودن حکمیت سیستم می باشد و در شرایطی که استبداد و بهره کشی حاکم است مسئله با فحش و ناسزا حل نمی شود عین سال 57 مردم با انقلاب مسئله را حل می کنند و من فحش به رهبر را قبول ندارم و کتمان می کنم وی ادامه داد در شرایطی که کارگران هیچ تشکل و ابزاری برای دفاع  و احقاق حقوق خود ندارند حکومت شما با تعیین یک چهارم دستمزد سطح فقر عملا" در خدمت زالوهای سرمایه دار می باشد که با امنیت ایجاد شده شما به غارت های هزاران میلیاردی دست می زنند که اگر روزنامه های خودتان را مطالعه کنید از 3000 میلیارد تا دزدی علنی 70 میلیاردی بیمه ، 11 هزار میلیاردی بانکها ، نیروشیمی ، جزیره کیش و بنیاد شهید دلیل بر این مدعاست اما قوه قضاییه شما دو جوان را به خاطر دزدی 70 هزار تومان برای معالجه مادر بیمارشان به دار می آویزد و در عوض فردی به نام بابک زنجانی که خود را بسیجی و فعال اقتصادی می داند برای 117 موسسه تامین اجتماعی یک چک می کشد شما خر را ول کرده اید پالان را می چسبید و در خدمت ادامه سیستم بهره کشی و غارت مولتی میلیاردرها هستید کشور را با رتبه دهمی معدن دنیا بهشت سرمایه داران و جهنم کارگران و ندارها کرده اید و در چنین اوضاعی طبیعی است که شماها به عنوان دشمن محرومین علیه نمایندگان کارگران پرونده سازی کنید و آنها را زندانی کنید چرا که از تشکل و آگاهی کارگران وحشت می کنید .
در ساعت 1 دادگاه به اتمام رسید. 

  پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
19/6/۱۳۹۲

freeshahrookh@gmail.com

  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر