۱۳۹۲ شهریور ۱۷, یکشنبه

آخرین خبر از وضعیت شاهرخ زمانی


 یک ساعت قبل (19/30 یکشنبه 17/6/1392) با خبر شدیم شاهرخ را به دادگاه بردند و یکی از افرادی که علیه او گزارش داده بود را نیز به عنوان شاهد در داگاه حاضر کردند و شاهرخ اعلام کرده است تمامی این گزارش و پرونده کذب است و حتی در پرونده قبلی من که علیه هم ساختند و بر مبنای آن 11 سال زندان به من دادند نیز کذب کامل است و به اندازه سر سوزنی مدرک یا دلیل برای محاکمه من وجود ندارد من مانند بسیاری از زندانیان سیاسی و کارگری بی گناه هستم و باید هرچه زودتر آزاد  شویم . همچنین گزارش دهنده نیز گفته است من هیچ توهینی از شاهرخ علیه خامنه ای نشنیدم فقط شاهرخ یک بار به ما گفت به حرف های خامنه ای گوش نکنید اون هر چه می گوید دروغ است . پس از اتمام دادگاه او را برای مقصد زندان گوهر دشت بر گرداندند  که طبق محاسبه فردا شاهرخ باید در زندان گوهر دشت باشد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی 
17/6/1392


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر