۱۳۹۲ شهریور ۲۵, دوشنبه

قسم حضرت عباس

قسم حضرت عباس
(قول آزادی سیاسیون غیرمسلح وزیر اطلاعات)
را باور کنیم، یا دم خروس
 (هزاران زندانی بی گناه در زندانهای جهنمی ولایت فقیه)
 را ؟!!

روز 5 شنبه 21 شهریور به دنبال تخلیه خونبار اردوگاه اشرف، وزیر اطلاعات طی اطلاعیه ای اعلام کردند :" آنهایی که دستشان به خون مردم آلوده نشده می توانند به آغوش مردم بازگشته و در آرامش کامل در ایران زندگی راحتی داشته باشند "!!
در تاریخ مشهور است که گوبلز مسئول تبلیغات حزب نازی آلمان می گفت :" دروغ هر چه بزرگتر باشد مردم با این استدلال که دروغی به این بزرگی غیر قابل تصور است باور خواهند کرد ".
آقای وزیر کدامیک از زندانیان عقیدتی- سیاسی در ایران دستشان به خون مردم آلوده است که شما در زندان نگه داشته اید ؟! از بین مجاهدین زندانی که فقط به اتهام ارتباط عاطفی با عزیزانشان تا هواداری در دهه 60 ، کدامشان آدمکش بوده اند که شما حتی مجال زندگی در زندان را به مانند علی صارمی نداده و اعدامش کردید؟!!
یا فعالین تشکل های کارگری و معلمین مانند رسول بداغی ، محمد جراحی که مبتلا به سرطان بدخیم است ی،ا رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی، پدرام نصرالهی ، غلب حسنی و خالد حسینی و... که غیر از دفاع از حقوق قانونی کارگران و معلمین در مقابل دستمزدهای مصوب یک چهارم خط فقر شما چند نفر آدم کشته اند ؟!!
خالد حردانی مبارز سیاسی عرب با 14 سال زندان و عذاب و شکنجه و دربدری خانواده ، دستش به خون کدامین مردم آلوده است ؟!!
یا فعالین ملی – مذهبی آذربایجان ، کرد ، عرب و بلوچ که در چهارچوب قوانین موجود از حقوق ملی ملتشان دفاع می کنند چه جنایتی مرتکب شده اند ؟! یا بهاییان این شهروندان عادی و محترم جامعه به کدامین گناه نکرده مورد غضب حکومت شما قرار گرفته اند ؟!! یا شهروندان مذهبی دراویش گنابادی به چه جرمی زندانی می شوند ؟!!
آقای علوی، به شعور مردم توهین نکنید، شما که به قوانین مصوب خود مثل نسخ ماده 186 قدیم که هوادارای را جرم ندانسته ، شما که به نورچشمی های اصلاح طلب خود رحم نمی کنید، شما که به فعالین مدنی-صنفی در حد  ،ان جی او،  و وبلاگ نویس رحم نمی کنید، آیا تحمل آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی را دارید ؟!!
این قصه و دروغ بافی شما داستان آقا گرگه در قصه شنگول و منگول را به یاد می آورد که نقش مادر فداکار را بازی می کرد!!!
جناب وزیر بعتر است کمی فکر کنید و بفهمید، در این روزگار که از اقبال بد شما ارتباطات و اینترنت تمامی مرزهای جغرافیایی و دیوارهای مرئی و نامرئی دیکتاتوری و سانسور و خفقان را درهم کوبیده و دنیا را به صورت یک دهکده  نه بلکه یک خانه کوچک درآورده که انسانها حتی نفس کشیدن همدیگر را می شنوند، تمامی عوامفریبی ها و جنایات شما در معرض دید همگان قرار دارد، دنیا را بیش از این به ریش خود نخندانید ، حنای شما دیگر رنگی ندارد .
اما جهت کسب یک تجربه جدید بهتر است بدانید، تجارب انقلاب علیه نابودی حکومتهای جهل ، زور و ستم در تاریخ نشان داده سرکوب و خفقان، اوج زوال حکومتهای دیکتاتوری است، به قول ولتر : " بر سرنیزه می توان تکیه کرد ولی روی آن نمی توان نشست. " از نظر ما ولتر کاملا" درست گفته است اگر باور ندارید بفرماید بنشینید.

امضاء کنندگان :
خالد حردانی ، صالح کهندل ، شاهرخ زمانی، ناصح یوسفی، محمد امیر خیزی ، محمد علی منصور ، عباس بادفر ، میثاق یزدان نژاد.
زندان گوهر دشت کرج
25/6/1392


تکثیر از :

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
  پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.


freeshahrookh@gmail.com


  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر