۱۳۹۲ مهر ۷, یکشنبه

جمع آوری امضا در حمایت از شاهرخ زمانی توسط فعالین انگلیسی

لینک زیر صفحه فیسبوکی یکی از گروهای انگلیسی است  این گروه قرار است تا ماه ژانویه ده هزار امضا حمایتی در انگلستان برای شاهرخ جمع کند. از دوستان و رفقای که در کشورهای مختلف حضور دارند درخواست می شود ضمن توزیع گسترده این خبر از روابط داخلی و جهانی خود در جهت حمایت خواستار کمک شوند.

۲ نظر: