۱۳۹۲ شهریور ۱۵, جمعه

بیانیه 88

از کمپین سه هفته ی برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی حمایت می کنیم.

می خواهند شاهرخ زمانی را مجددا" محاکمه کنند!!!


خبر دار شدیم، دستگاه های سرکوب و شکنجه حکومت  ضد مردمی جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران می خواهند  فردا روز شنبه 16/6/1392 شاهرخ زمانی را برای محاکمه مجدد به دادگاهی در شهر تبریز ببرند.
اگر مسئولین زندان گوهر دشت کرج دروغ نگفته باشند روز یکشنبه 17/6/1392 ساعت 30/9 صبح جلسه دادگاه شروع خواهد شد .
به شاهرخ زمانی اتهام زده اند که سال گذشته قبل از تبعید به زندان گوهر دشت کرج در زندان تبریز به خامنه ای نا سزا گفته است ، این گزارش را دو نفر از زندانیان عادی که در مقابل شکنجه های جسمی و روحی توان مقاومت نداشتند و تبدیل به مخبر اطلاعات شده اند به مسئولین زندان ارایه دادند. پس از گزارش فوق مسئولین تحت عنوان توهین به رهبری که یکی از اتهامات مشترک برای همه ی زندانیان است اقدام به پرونده سازی علیه شاهرخ زمانی کردند .
این نوع پرونده سازیها با سو استفاده از ضعف برخی از زندانیان طبق طرح و نقشه اداره اطلاعات و دیگر نهاد های سرکوب برای شکستن مقاومت و روحیه زندانیان مبارز به وفور استفاده می شود، طبق سنت و عرف ضد انسانی دستگاههای سرکوب جمهوری اسلامی شاهرخ زمانی یک بار دیگر محاکمه می شود.
ما ضمن محکوم کردن سنت پرونده سازی علیه فعالین کارگری و سیاسی ، می خواهیم هر چه زودتر و بدون قید و شرط کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی آزاد شوند ، و به پرونده سازی ، تعقیب و دستگیری ، شکنجه، محاکمه و زندانی کردن کارگران و فعالین سیاسی  پایان داده شود.
ما می دانیم چنین خواستی بدون مبارزه منظم و متحدانه ی علیه جمهوری اسلامی به دست نخواهد آمد. بنا براین از تمامی مردم آزادیخواه، جوانان ، کارگران، نهاد ها و سازمانها و احزاب می خواهیم به کمپین سه هفته ی برای آزادی کارگران و زندانیان سیاسی که از 8 تا 29 شهریور ادامه دارد پیوسته و از هر طریق ممکن دست به اعتراضات منظم و متحدانه زده ، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی نمایند، در این راستا بخصوص از جوانان و مردم همیشه مبارز تبریز ، خانواده زندانیان ، کارگران و فعالین انقلابی تبریز می خواهیم هر وقت محاکمه ای در جریان است و صد البته روز یک شنبه 17/6/1392 ساعت 30/9 صبح که دادگاه شاهرخ زمانی را محاکمه خواهد کرد در مقابل دادگاه دست به تجمع اعتراضی بزنید.

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
15/6/۱۳۹۲
freeshahrookh@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر