۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه


پشتيبانی «اتحاديۀ حمل و نقل» (TSSA) از شاهرخ زمانی و رضا شهابی

اخيراً فعالين «شبکۀ همبستگی کارگری» در تماسی با آقای «مانوئل کورتز» (Manuel Cortes)، دبير کل «اتحاديۀ حمل و نقل» (TSSA) در بریتانیا، پشتيبانی او را برای شاهرخ زمانی و رضا شهابی جلب نمودند. «اتحاديۀ حمل و نقل» بریتانیا بيش از 22 هزار عضو دارد.

پس از توضيحات مختصری در مورد تاريخچۀ مبارزات شاهرخ زمانی و رضا شهابی برای تحقق ابتدایی ترین حقوق کارگران، «مانوئل کورتز» پشتيبانی گرم خود را با اين فعالين دربند جنبش کارگری اعلام کرد و خواهان آزادی فوری آنان و همچنين همۀ فعالين کارگری از زندان شد.

«شبکۀ همبستگی کارگری»
29 آوريل 2015 (9 ارديبهشت 1394)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر