۱۳۹۴ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

کارگران جهان، به پاخيزيد- سروده ای ازجوهيل، برگردان : پرتوياران وخوانش علی پيچگاههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر