۱۳۹۴ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

رسول بداقی ، معلم مبارز زندانی، باز هم به دادگاه احضار شد.

 نظام جمهوری اسلامی سرمایه داری از ترس مبارزات زحمتکشان  هر چه به روز کارگر و روز معلم نزدیکتر می شویم بازداشت فعالین کارگری و معلمان  مبارز را افزایش می دهد و در همین حین معلمان و کارگران زندانی را بیشتر تجت فشار قرار می دهد در پی چنین سیاست ضد کارگری امروز یک اردیبهشت رسول بداقی معلم مبارز را که اکنون در سالن 12  زندان گوهر دشت مبحوس است به شعبه 6 بازپرسی مجتمع قضایی مقدسی واقع در زندان اوین احضار کرده اند . در رابطه با علت این احضار یا اتهام احتمالی هیچ چیزی بیان نشده است .
لازم به ذکر است که نیرو های فعال معلمان و کارگران باید هشیار و اماده برای هر گونه اعتراض برای دفاع از معلمان زندانی ، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بخصوص اماده دفاع و حمایت از معلم مبارز رسول بداقی باشند و همچنین روز کارگر و روز معلم را باید به روز اعتراضات گسترده علیه محاکمه و زندانی کردن کارگران و معلمان کنیم. 

معلم ، کارگر ، اتحاد ، اتحاد 

کارگر زندانی ، معلم زندانی ، زندانی سیاسی  آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
1/2/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر