۱۳۹۴ اردیبهشت ۳, پنجشنبه

آماده شویم، خیزش توده ای در راه است !!!

رسول بداقی را دیروز به دادگاه بردند و به اوگفتند از این به بعد نباید بیانیه صادر کنی یا مقاله ای بنویسی تا ما قبول کنیم 2 ماه دیگر که محکومیتت تمام می شود، تو را آزاد کنیم، در واقع آزاد شدن او را پس از اتمام محکومیتش با این تهدید غیر مستقیم به گروگان گرفته اند، این جنایت همیشگی جمهوری اسلامی است، تا با هر بهانه ای حتی قوانین خودش را نیز زیر پا بگذارد و زندانیان را مجبور به ملی کشی نماید، در این روند اداره اطلاعات بخشی از وزارت اطلاعات مرکز تجمع جنایت کاران تلاش می کند در هر مناسبت پیش رو فعالین و افراد تاثیر گذار در حرکت های اعتراضی را به عناوین مختلف تهدید کرده ، تحت فشار گذاشته یا دستگیر کند، چرا که چنین افرادی می توانند اعتراضات را گسترش داده و به سمت و سوی رادیکال و درست هدایت کنند. امروز ها که حرکت های معلمان و کارگران به صورت هر دم افزاینده و با شتاب پیش می روند و هر چه به روز جهانی کارگر و روز معلم نزدیکتر می شویم از یک سو بخش های مختلف زحمتکشان مانند معلمان ، کارگران، پرستاران ، بیکاران و باز نشستگان بیشتر خود را برای اعتراض آماده می کنند و فراخوانهای از طرف کارگران کارخانه های مختلف و تشکل های مستقل و تشکل های سراسری معلمان و حتی برخی گروههای کارمندی صادر می شوند که در متن خود ضمن در خواست از همه جهت شرکت در اعتراضات و بخصوص روز کارگر مطالبات عمومی و مشترک را به عنوان خواسته های عاجل خود بیان می کنند، حتی دیده شده است که برخی از موسسات کارگری که در سالهای گذشته از فراخوان خانه کارگر اعلام حمایت می کردند، امسال اقدام به صدور فراخوان مستقل و اعتراضی می کنند، ضمن اینکه فراخوانهای اعتراضی مستقل از تشکل های وابسته به دولت از نظر کمی بسیار بیشتر شده است، از نظر کیفی نیز رشد بسیار بالای را نشان می دهند، این نشان دهند رادیکال شدن طبقه کار گر است این موقعیت به نیرو های انقلابی هشدار می دهد، که اگر دیر بجنبید یک بار دیگر به جاشیه رانده خواهید شد ، و یک بار دیگر شاهد شکست طبقه کارگر خواهید بود، در همین حین نشان می دهد بخش های مختلف طبقه کارگر به این نتیجه رسیده اند  که برای دست یابی به خواسته هایشان در مقابل دولت سرمایه داری و کارفرمایان دست به اعتراضات متحدانه تحت رهبری طبقاتی کارگران بزنند، اما این ذهنیت هنوز راه ممکن شدن خود را نیافته است و هنوز به این نتیجه که تنها راه نجات وحدت و تشکیلات است و  چگونه می توان به وحدت و تشکیلات دست یافت هنوز عملی نشده است، چون این وظیفه خود به خود ممکن نیست، بلکه آن را فقط نیروهای انقلابی با سازماندهی دقیق و آگاهانه می توانند عملی کنند.
در چنین روندی گلوله برفی از بالای کوه رها شده است و می رود تا به کوه برفی غلطان تبدیل شود که بدون هدایت انقلابی آن می تواند ویرانگر علیه طبقه کارگر شود و یا جویبارهای رادیکالی راه افتاده اند که باید با هدایت تشکیلات انقلابی طبقه کارگر تبدیل به سیل بنیان کن علیه سرمایه داری شوند، متاسفانه دشمن یعنی سرمایه داران و دولتشان زودتر از انقلابیون طبقه کارگر برای مهار ، تحمیل انحراف و یا خنثی کردن اعتراضات آماده شده اند ، عوامل دولت جمهوری اسلامی به معنای مجموعه ی نظام  در وزارت اطلاعات به هر صورت ممکن تلاش می کنند از متحد شدن بخش های مختلف طبقه کارگر جلو گیری نمایند، نیروهای رادیکال و تاثیر گذار را با تهدید ، زندان و ایجاد اختلاف از یک دیگر و از توده های معترض و دیگر نمایندگان دور می کنند، تا در اعتراضات رو به رشد نتوانند دخالت کرده و آن را به راه اصولی هدایت و رهبری نمایند ، در جهت اثبات این ادعا می توان دستگیری گسترده کارگران و فعالین کارگری و معلمان را که طی روز های اخیر افزایش چشمگیری داشته، مثال زد ، از جمله دستگیری آرام زندی ، فواد زندی ، نظام صادقی ، منیژه صادقی و ... و بازداشت 24 ساعته اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان در روزی که تشکل سراسری معلمان جلسه داشت و قرار بود در ان جلسه فرا خوان اعتراضی تهیه و منتشر شود، باز داشت 24 ساعته وی بدین معنا است که، می خواهند میان  معترضان شکاف ایجاد نمایند ، ماموران اداره اطلاعات او را فقط به این دلیل باز داشت می کنند که او تاثیر بیسار مثبت روی بقیه نمایندگان دارد و وجود او در جلسه باعث می گردد فراخوان قویتری و عملی تر صادر شود، که با بازداشت او ضمن خنثی کرد تاثیر مثبت ایشان روی بقیه و باعث ایجاد ترس در بقیه نیز شده و طیف رادیکال را در مقابل طیف میانه رو  تحت فشار قرار می دهند، در گذشته نیز چنین ترفندی را در رابطه با کارگران بافق ، چادرملو ، هفت تپه ، لاستیک البرز و ... بکار برده اند تا از این طریق حداقل از شتاب اعتراضات جلو گیری کنند، تهدید رسول بداقی نیز با همین هدف صورت گرفته است ،
ماموران و عوامل سرمایه داری همه نیروهای معترض را زیر نظر دارند و وقتی به دلیل گسترش هر روزه اعتراضات نمی توانند صد در صد سرکوب نمایند در ان صورت اقدام به ایجاد و گسنرش اختلافات و سرکوب مرحله ای می نمایند. همه اتفاقات در حال رخ به ما گوشزد می کنند که جمهوری اسلامی می داند اعتراضات به شدت در حال گسترش بوده و اگر جلوگیری نکند در اینده نزدیک آنها به اعتصاب سراسری و قیام تبدیل خواهند شد، البته چنین تحول عظیمی خود به خود ممکن نخواهد شد . انقلابیون ، سوسیالیست ها و کمونیست ها باید ضمن درس گرفتن از تجربیات گذشته و با توجه به سرنوشت خیزش 1388 بدون فوت وقت باید خود و طبقه کارگر را جهت سازمان یابی و سازماندهی آماده کنند، امروز روند چنین آماده شدنی از مسیر دفاع از رهبران و نمایندگان رادیکال کارگران و معلمان می گذرد. باید بدانیم اگر راه متحد شدن و ایجاد تشکیلات انقلابی طبقه کارگر را برای بر قراری رهبری سازمانی به جای رهبری فردی پیدا نکنیم و همچنان در بحران هویت و بحران رهبری دست و پا بزنیم، دشمن می تواند از این بحرانها عبور کرده، اعتراضات و اعتصابات رو به رشد را با دستگیر و یا تهدید کردن نمایندگان و رهبران رادیکال مهار کرده و نگذارد اعتراضات و اعتصابات پراکنده  به اعتصاب سراسری و قیام تبدیل شوند .
مبارزه هر چه بیشتر رشد می کند نیروها بیشتر الک می شوند و صف بندی های داخل جنبش های مبارز شفافتر می گردد و جمهوری اسلامی برای به شگست کشاندن اعتراضات جریانات مدافع صنفی گرای محض را مستقیم و غیر مستقیم حمایت کرده در مقابل نیروهای رادیکال قرار میدهد و در همین حین نیروهای رادیکال را به صورت های مختلف تحت فشار قرار داده تلاش به منزوی کردن آنها می کند . متاسفانه، حتی برخی از تشکل های مستقل نیز دچار توهم شده ، غیر از خود هیچ کس را قبول ند ارند، که تبدیل به مانع در مقابل رشد و اعتلایی حرکت های اعتراضی گردیده اند.
ماموران امیدوارند با تهدید و محدود کردن عرصه بر نیروهای رادیکال و دادن فضای بیشتر به میانه روها اول شتاب اعتراضات را صفر کند، سپس اقدام به سرکوب صد در صدی نمایند. با نگاه از این زاویه نیز ثابت می گردد نیاز به یک تشکیلات منظم ، انقلابی و آهنین هم اکنون ضرورت تاریخی دارد و ساخته نشدنش طبقه کارگر را به طرز وحشتناکی دچار  شکست خواهد کرد.فقط یک حزب انقلابی طبقه کارگر می تواند اعتراضات و اعتصابات پراکنده فعلی را به اعتصاب سراسری و قیام  و انقلاب هدایت و رهبری نماید. نیروهای انقلابی موظف هستند اقدام به ایجاد هیات های موسس سندیکا ها کنند و با به هم پیوند دادن تشکل های موجود اقدام به ایجاد فدراسیون و کنفدراسیون کرده  و همچنین با ایجاد کمیته ها و هسته ها ضمن ممکن شدن حزب انقلابی طبقه کارگر به پیشواز شوراهای کارگری بشتابند، این تنها راه و مسیر پیروزی است.

پیش بسوی سازماندهی تشکل سراسری و حزب انقلابی طبقه کارگر
بر قرار باید شورا های کارگری
زنده باد انقلاب
بر قرار باد حکومت کارگری
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
3/2/1394


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر