۱۳۹۴ فروردین ۲۶, چهارشنبه

بیانیه 120


معلم ، کارگر      اتحاد ، اتحاد
درود بر معلمان مبارز

کارگران، معلمان و همه ی زحمتکشان !!!
در طول تاریخ و همیشه،استثمارگران ، دشمنان معلمان و کارگران و زحمتکشان و عواملشان از متحد شدن زحمتکشان وحشت داشته و دارند، و تمام توان خود را به کار می بندند تا اتحاد و همکاری میان معلمان ، کارگران و در کل  میان همه ی زحمتکشان ایجاد نشود، در این راستا است که پس از ایجاد سایت " حقوق معلم و کارگر"  http://bield.info  با شورای سردبیری خانم نسرین هزاره مقدم و آقای اسماعیل عبدی که در جهت اطلاع رسانی و پوشش خبری مبارزات و مطالبات معلمان و کارگران ایجاد شده است ، وزارت اطلاعات آقای اسماعیل عبدی را احضار کرده ، گفته اند که باید کلمه کارگر را از سایت خود بر دارید، ایشان را تهدید کردند، اگر کلمه کارگر را بر ندارید، شما را دستگیر می کنیم و باید حبس تعلیقی خود را بکشید.
در مقابل آقای اسماعیل عبدی گفته است، ما هیچ وقت کلمه کارگر را از سایت خود حذف نحواهیم کرد ، و شما هر کاری از دستتان بر می آید انجام بدهید،
این احضار و در خواستی که ماموران از آقای اسماعیل عبدی کرده اند یک سند تاریخی است، مانند اسنادی که از اعضای کمیته ها ، سندیکا ها و تشکل های کارگری از جمله سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه ، اتحادیه آزاد کارگران ، کمیته های پیگیری و هماهنگی و کارگران زندانی و ... بار ها خواسته شده، که تشکل های خود را منحل کنند، چنین خواسته و تهدیدها از طرف ماموران اثبات می کند که دشمنان از اتحاد و متشکل شدن زحمتکشان وحشت دارند، بنا براین و با توجه به ترس و وحشت دشمنان از اتحاد زحمتکشان، همه ی زحمتکشان از جمله معلمان ، کارگران ، پرستاران ، بیکاران و ... برای کسب مطالبات خود باید دست به دست بدهند و متحدانه مبارزه نمایند، در این راستا لازم است، تشکلها و فعالین کارگری و معلمی  جهت پیش برد و ممکن کردن اتحاد، عملی زحمتکشان به هم پیوسته و هیات های موسس فدراسیون و کنفدراسیون را پایه ریزی نمایند.
ما صمیمانه از معلمان مبارز ، از جمله ، از آقای اسماعیل عبدی  تشکر و قدر دانی می کنیم ، و از تمامی کارگران، معلمان و تشکل های آنها می خواهیم ، هشیار بوده و از هر طریق ممکن خود را برای دفاع از معلمان مبارز ، بخصوص دفاع از آقای اسماعیل عبدی آماده کنند.

معلم ، کارگر      اتحاد ، اتحاد.
معلم ، کارگر  پیوندتان مبارک.
کارگر زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
فدارسیون و کنفدراسیون ایجا باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

24/1/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر