۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

بیانیه 122


کارگر ، معلم،  اتحاد  اتحاد
ما ضمن اینکه دستگیری ، تهدید و زندانی کردن کارگران و معلمان و فعالین سیاسی را که طی روز های اخیر به شدت افزایش یافته است ، محکوم  کرده ، اعلام می داریم روز کارگر و روز معلم دو مناسبتی است که باید با تمام توان به جمهوری اسلامی اعتراض کرده و هر چه بیشتر آن را افشا نمود و وادار به عقب نشینی کرد، در این راستا هر دوست و رفیقی و هر کارگری که ادعای فعالیت برای کسب حق و حقوق طبقاتی خود و دیگر هم طبقه ای هایش را دارد باید در جهت امکان کسب مطالبات قدم های عملی بردارد.
مطالبات کارگری در قالب شعار های جمع بندی شده ارایه می گردد و کارگران و فعالین بنا به موقعیت و تواناییهای خود حول محور برخی از شعار های طرح شده که متناسب با وضعیت سازمانیافتگی خودشان باشد متحد شده ، اقدام به عملی کردن شعار فوق می کنند، البته لازم به ذکر است که فعالین ، انقلابیون و کارگران باید بطور دائم اقدام به سازمان یابی و سازماندهی کرده هر روز سطح آگاهی و توان سازماندهی و تشکیلاتی خود را ارتقاء بدهند.
از طرفی، روز جهانی کارگر روزی است که بستر اتحاد های گسترده و امکانات سازمانیابی داخلی ، منطقه و جهانی برای کسب مطالبات و بر قراری همبستگی جهانی طبقه کارگر را هر چه بیشتر ممکن می کند.
با توجه به گفته بالا و وضعیت دو پارچه یا دو قسمت شده فعالین و کارگران و انقلابیون ایران که تعدادی بیرون از ایران هستند و نمی توانند برای کسب بسیاری از مطالبات طبقه کارگر ایران فعالیت عملی کنند، اما فعالیت آنها در دو بخش که حیاتی و مکمل یکدیگرند، می تواند ثمر بخش باشد، یک بخش در حوزه انترناسیونالیستی است که در هرجای از جهان هستیم باید با کارگران و انقلابیون آن محل دست اتحاد داده برای کسب مطالبات جهانی کارگران فعالیت عملی کنیم، در بخش دوم فعالیت خود که فقط به عنوان پشت جبهه ی برای رفقا داخل خواهد بود مبارزه نماییم، مطالبه ای که برای هر دو قسمت کارگران و فعالین ایران مشترک است تلاش و مبارزه در جهت دفاع و حمایت از زندانیان کارگری ، معلمی و سیاسی است، که باید در روز کارگر بیشتر از هر زمانی صدای زندانیان باشیم.
 در این راستا است که طی چند سال اخیر دفاع و حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در شعار " کارگرزندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد" طرح شده است و فعالیت و تلاش در جهت کسب چنین مطالبه ای به خاطر فعالیت و مبارزات گسترده کارگران و معلمان طی سال گذشته و امسال که به شدت در حال افزایش است کاملا" به یک مطالبه روز و شاخص تبدیل شده است ، و با توجه به اعلام این شعار به عنوان شعار مشترک بسیاری از سازمانها و احزاب در روز کارگر در کانادا و برخی دیگر کشور ها انتخاب گردیده است که نشان می دهد فعالیت مشترک خوبی پیش برده خواهد شد و همچنین تعدادی از رفقای مستقر در اروپا پیشنهاد کردند که هر شرکت کننده در مراسم های روز کارگر یک عکس از کارگران زندانی در دست داشته باشند، ما ضمن قدر دانی از سازمانها ، احزاب و محافل فعال که حول محور شعار " کارگرزندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و پیشنهاد حمل عکسی از کارگران زندانی توسط هر کدام از شرکت کنندگان در شهر های مختلف ، به این رفقا خواهیم پیوست، از جمله رفقای عضو کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در ترکیه با رفقا ترک در شهرهای استانبول ، آنکارا و ... با در دست داشتن پوستر کارگران زندانی شرکت کرده ، خواهان آزادی آنها خواهند شد، همچنین برخی از  اعضای این کمیته که در کانادا مستفر هستند در راهپیمایی تورنتو با استفاده از پوستر های کارگران زندانی وظایف خود را انجام خواهند داد ، در داخل نیز دوستان و رفقای تصمیم دارند در مراسم های خود خواهان آزادی زندانیان شوند که تراکت های نصب خواهد شد و پوستر های نیز حمل خواهند کرد ، با توجه به اینکه روز گذشته مراسم با شکوهی به مناسبت روز جهانی کارگر در زندان گوهر دشت کرج سالن 12 برگزار گردید که به زودی گزارش آن ارایه خواهد شد، و همچنین کارگران شرکت واحد تحت رهبری سندیکای خود با توزیع گل و شرینی در پایانه های اتوبوس رانی روز کارگر را گرامی داشتند و تعدادی از کارگران و فعالین در مقابل مجلس دست به اعتراض زدند و ... همه اینها نشان می دهد که طبقه کارگر ایران آماده خیزش است ، که اکنون  سازماندهی و سازمان یابی نیاز و ضرورت حیاتی طبقه کارگر است، در این راستا از تمامی رفقا و دوستان می خواهیم در هر شهری که حضور دارند پیرو اعلام شعار مشترک سازمانها ، احزاب و محافل فوق و پیشنهاد حمل عکسی از کارگران و معلمان زندانی در مراسم های برگزاری شرکت فعال داشته باشند، بدون شک چاپ یک پوستر برای هر دوست و رفیقی کاریست سهل و آسان، اما حضور شرکت کنندگان با عکس های در دست صدای رسای اعتراضی به حمایت از کارگران و معلمان زندانی خواهد بود. انتخاب شعار فوق نشان دهنده ی نیاز واقعی مبارزات جاری است و نیروهای فعال در رابطه با موضوع زندانیان به درک مشترک رسیده اند، این می تواند راه گشایی در رابطه با خروج از بحران هویت و بحران رهبری در آینده باشد.
ما در کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن قدر دانی و حمایت از تمامی افراد و تشکل های که یکی از اهداف مبارزاتی خود را طرح شعار فوق کردند، اعلام کرده در همین حال از همه ی اعضای خود و تمامی کارگران ، معلمان ، زنان ، دانشجویان ، پرستاران ، بازنشستگان ، بیکاران و فعالین جنبش های اجتماعی می خواهیم متحدانه آزادی زندانیان را فریاد بزنند و در روز کارگر در هر شهری که حضور دارند بر مبنای پیشنهاد رفقای اروپا  هر کدام عکس یکی از کارگران و معلمان زندانی را در دست گرفته شعار " کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد"  را فریاد بزنند. در این جهت بسیاری از تشکل ها عکس ها و پوستر های از زندانیان تهیه کرده و توزیع نمودند . همچنین ما نیز در این راستا پوستر های بسیاری از زندانیان را طراحی کرده ایم که در وبلاگ کمیته حمایت از شاهرخ زمانی با آدرس
 http://chzamani.blogspot.ca/2015/04/blog-post_29.html
و همچنین در بسیاری از سایت ها مانند افق روشن ، آزادی بیان و ... منتشر شده اند، که همه ی رفقا می توانند در صورت تمایل از انها استفاده کنند.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
گرامی باد روز معلم
گرامی باد ر وز جهانی کارگر
بر قرار باید حاکمیت کارگری
زنده باید سوسیالیسم
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

9/2/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر