۱۳۹۴ اردیبهشت ۶, یکشنبه

بیانیه 121


باز هم رسول بداقی معلم مبارز را تحت فشار قرا دادند!!!


رسول بداقی معلم مبارز زندانی را طی هفته اخیر دو بار به دادگاه ( شعبه 6 بازپررسی) بردند که بار دوم امروز 6/2/1394 بود که ساعت 7 صبح بردند و اکنون که ساعت 8 شب است هنوز بر نگردادند ، با توجه به اینکه اعتراضات معلمان و کارگران با شتاب در حال زیر سوال بردن حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی است و به سمت سراسری شدن اعتراضات حرکت می کند جمهوری اسلامی تلاش می کند رهبران  کارگری و معلمان مبارز را زیر فشار قرا داده و آنها را با گروگان گرفتن زندگیشان در مقابل اعتراضات و یا حداقل در مقابل وحدت طبقاتی قرار بدهد ، در این رابطه آنها را سر دو راهی قرار داده می خواهد در یک گفتگوی یک طرفه از موضع انقلابی و رادیکال پایین بکشد، در این گفتگوهای تحمیلی و یک جانبه با فشار و تهدید از ترم صنفی گرایی برای اغنای آنها سوء استفاده می کنند.

در آخرین خبر از رسول بداقی اعلام شده است :
"انتقال رسول بداقی معلم زندانی به مکانی نا معلوم، رسول بداقی معلم زندانی که کمتر از سه ماه دیگر به ازادی او نمانده است صبح 94/2/6،به بهانه انتقال به دادسرای اوین به مکان نا معلومی منتقل شد،یک منبع اگاه اعلام کرده است که هفته گذشته این معلم زندانی به شعبه 6دادسرای اوین منتقل شده بوده و انجا به ایشون اعلام کرده بودن که اطلاعات و دادستانی از او شکایتی مطرح کرده است و در صورت مصاحبه و اعلام کناره گیری از فعالیتهای صنفی معلمان این پرونده مختومه خواهد شد،رسول بداقی بیش ازشش سال است در زندان و تبعید بوده و در دوران زندان حتی پس از مرگ مادرش اجازه مرخصی نداشته است"
در چنین شرایطی که جهت حرکت به سمت وضعیت دوگانه است باید هشیار باشیم و از رهبران کارگری و معلمان مبارز با تمام توان دفاع و حمایت کنیم و اجازه ندهیم جمهوری اسلامی با تهدید  ، آزار و اذیت و شکنجه رهبران و مبارزان را از موضع رادیکاشان پایین بکشد، هم چنین ضمن برنامه ریزی برای گسترش اعتراضات متحدانه در روز جهانی کارگر و روز معلم با شعار "معلم زندانی ، کارگر زندانی  ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد"  زمین را زیر پای جمهوری اسلامی به لرزه دربیاوریم ،
مهمتر از همه برای شکست نقشه و ترفند جمهوری اسلامی در رابطه با تهدید رهبران و فعالین مبارز و مقابله با ایجاد دو دستگی میان تشکل های کارگری و دامن زدن به تفرقه و پراکندگی موجود میان انها توسط جمهوری اسلامی و عوامل سرمایه داری ضرورت حیاتی دارد که  رهبری سازمانی را جایگزین رهبری فردی نمایم این تنها راه امکان نجات است که وحدت و تشکیلات را برای رهای نهایی بر قرار می کند.
رسول بداقی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

6/2/1394

۱ نظر: