۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

گزارشی از زندان گوهر دشت :


ماموری به نام سبز مکانی دائمان زندانیان را کتک می زند.

یکی از ماموران سازمان زندانها به نام سبز مکانی که اکنون در زندان گوهر دشت کار می کند و مسئول جابه جای و انتقال زندانیان از محلی به محل دیگری است ، بی وقفه  و هر روز زندانیان را موقع انتقال به شدت و بی دلیل مورد ضرب و شتم قرار می دهد و متاسفانه این عمل غیر قانونی سبز مکانی مورد تشویق مسئولین زندان نیز قرار دارد، قبل از اینکه اعمال ضد انسانی سبز مکانی باعث مرگ زندانی یا زندانیان و یا تبدیل به عملکرد عمومی شود، باید او افشا و تنبیه گردد.

فریده جعفری

19 /1/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر