۱۳۹۴ اردیبهشت ۶, یکشنبه

زندانیان اتحادیه ای و سیاسی در ایران را آزاد کنید!

اعدام ها را متوقف کنید!

شرایط جسمی فعالین اتحادیه ای زندانی همچنان بحرانی است. بهنام ابراهیم زاده یک نمونه این شرایط است که ال.او و ترانسپورت در شش ماهه اخیر در اطلاعیه های متعددی آن را مورد توجه قرار داده اند. بهنام ابراهیم زاده در سال 2010 به 5 سال زندان محکوم شد. .موقعی که دوران محکومیت بهنام رو به پایان بود او در ژانویه 2015 به اتهام تماس با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و در یک محاکمه فرمایشی (چند دقیقه ای) به نه سال و چهار ماه زندان دیگر محکوم شد. بهنام اخیرا به یک بند ویژه در زندان رجایی شهر منتقل شد. در این بند زندانیان به خواندن قرآن و اقامه نماز در پنج نوبت در روز مجبور میشوند. رحمان ابراهیم زاده، پدر بهنام، در یک نامه نگرانی شدید خود از وضعیت جسمانی بهنام در زندان جمهوری اسلامی ایران را ابراز کرده و خواهان کمک و حمایت بین المللی شده است. سلامت و زندگی بهنام که در دوران زندان دچار بیماریهای گوناگونی شده و از امکان درمان محروم بوده، در خطر است. 
ال.او و اتحادیه کارگری ترانسپورت با نگرانی شکار وحشیانه دگراندیشان و برخورد سیستم قضایی ایران در محاکمه و دادگاههای فرمایشی (چند دقیقه ای) را پیگیری میکنند. تعداد زیادی از فعالین اتحادیه ای و دیگر دگراندیشان به زندان های طویل المدت محکوم شده اند. طی ماههای اخیر تعداد زیادی از این زندانیان در حالی که دوران محکومیت شان رو به پایان بوده، با طولانی تر شدن احکام شان مواجه شده اند. این احکام در دادگاههایی سریع و اغلب بدون وکیل صادر شده اند. این عمل آشکارا عدم احترام رژیم و دستگاه قضایی به مبانی حقوق بشر را نشان میدهد.
در آستانه اول ماه مه ما از دولت، بویژه مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه سوئد، میخواهیم که بطور رسمی زیرپا گذاشتن حقوق بشر در ایران را مورد توجه قرار داده و از طریق اروپای واحد و سازمان ملل توجه افکار عمومی بین المللی را علیه رفتار رژیم ایران با فعالین اتحادیه ای و دگراندیشان جلب کند.

ال.او و اتحادیه کارگران ترانسپورت می خواهند:
توقف همه اعدام ها

آزادی همه زندانیان اتحادیه ای و سیاسی

توقف رفتار وحشیانه با دگراندیشان در ایران

تشکیل یک کمیته حقیقت یاب که شرایط زندانیان اتحادیه ای و سیاسی در ایران و موارد مرگهای قبلی در زندان ها را مورد بررسی قرار دهد
.


25
آوریل 2015
اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد

سازمان سراسری سندیکاهای کارگری سوئد

اتحادیه کمونال سوئد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر