۱۳۹۴ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

(سایت بالاترین)

امروز ۱۷ شهریور، بعد از ظهر، خانواده های معلمان زندانی، بُداقی، باغانی، عبدی، بهشتی، نیک نژاد، بُهلولی وهاشمی در دیدار با وزیر آموزش و پروش قویاً به دستگیری همسرانشان اعتراض کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آن ها شدند. خانم باغانی گفت، علی­رغم اتهامات بی پایه و اساسی که به همسران ما می زنید، آنان به غیر از خیر و صلاح عمومی جامعه و منافع مردم به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنند. چرا باید دفاع از حقوق قانونی و مشروع در کشور جرم محسوب شود. شوهران ما بی گناهند و باید آزاد شوند. لازم به یادآوری است علی­رغم تشدید سرکوب توسط سیستم سرمایه داری و مافیای ثروت قدرت حاکم، اما طی هفتۀ اخیر، مخصوصاً شنبه و دوشنبه اخیر، معلمان کرج، اندیمشک، یاسوج و اهواز با تجمع گسترده مقابل ادارۀ کل آموزش و پرورش، بر خواسته های ضروری خود تأکید کرده و خواهان آزادی همسرانشان بودند؛ مخصوصاً معلمان اهواز تهدید کردند که در صورت عدم پاسخگویی، ۷ هزار نفر به صورت دسته جمعی استعفا خواهند داد. چنان چه نمایندۀ معلمان صنفی، آقای مسلمی در اطلاعیه ای تحت عنوان «از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید» خطاب به حسن روحانی تأکید کرده است، آمار دستگیری معلمان نسبت به سه دولت قبل هم بیشتر شده است. تنها چارۀ معلمان تقویت تشکل های موجود و اتحاد در مبارزۀ سراسری علیه ستم و نابرابری و استثمار سرمایه داری حاکم و تحقق مطالبات برحق شان، مخصوصاً آزادی نمایندگان مبارزشان است. و در این مسیر تمامی مردم ایران، مخصوصاً دانش آموزان و خانواده های آنان، دانشجویان، کارگران، پرستاران، زنان و جوانان، همپیمانی برای آن ها هستند.
۱۷ شهریور ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر