۱۳۹۴ شهریور ۱۹, پنجشنبه

فردا که بیایی!!!

شعری از عبدالرضا قنبری معلم مبارز زندانی ، تقدیم شده به رسول بداغی معلم مبارز و زندانی دیگری که اکنون گرفتار ماموران ددمنش جمهوری اسلامی است و برای جلو گیری از آزاد شدن وی پرونده دروغین جدیدی علیه او ساخته و وی را مجددا" به محاکمه کشیده اند ، عبدالرضا قنبری معلم آزادیخواه در این شعر آمدن و پیروز شدن هم بندیش رسول بداغی را با جریانات عینی ، دارای حرکت بی وقفه در ضرورت ذاتی و انکار ناپذیر اشیاء ، اجرام ، کائنات و متاثر بودن جزء از کل و ادامه اجتناب ناپذیری زندگی، هم ردیف قرار داده  و بر پیروزی انسانهای مبارز تاکید می کند و پیروزی را حاصل اجتناب ناپذیر مبارزه می داند ، ما نیز می گویم شما مبارزان و شما انسانهای آزادیخواه که هزینه آزادی را با عمر و جان خود می پردازید بدون شک فردا، پیروزی از آن شماست!!!فردا که بیایی!!!


"به رسول بداغی " فردا که بیایی!
زمین
زمین ، روز را
آسمان ، شهاب را
شب، ستاره را
دریا ، موج را
اشک ، باران را
درخت ، جوانه را
پرستو، کوچ را
پرنده ، پرواز را    
                  مرور خواهد کرد.

فردا که بیایی!
کلاس، درس را
تخته ، دستانت را
دفتر ، مشقت را
              مرور خواهد کرد.
فردا که بیایی !
چشمانت
مرور خواهد کرد
دستان کوچک
           ستایش و شکیبا را،

                     فردا که بیایی!
                              ...عبدالرضا قنبری


تکثیر از :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
17/6/1394


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر