۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

پیام سازمان كارگران ساختماني كردستان (عراق)
خبر جانباختن مشكوك فعال كارگري ،شاهرخ زماني در زندان رجائي شهر نزديك پايتخت ايران،مايه نگراني ما گرديد.رفيق شاهرخ زماني يكي از بهترين و شجاعترين رهبران كارگري بود كه تمام عمر خود را صرف دفاع و حمايت از حقوق كارگران نمود،لذا جمهوري اسلامي، به وي به جرم دفاع از حقوق كارگران 11 سال حبس تحميل كرد و از سال 2011 از ابتدايي ترين حقوق زنداني محروم بود تا اينكه در روز13/9/2015 در زندان رجائي شهر بطور مشكوك جان خود را از دست داد. ما بعنوان سازمان كارگران ساختماني كردستان،اين حركت ضد انساني جمهوري اسلامي را محكوم ميكنيم و خود را شريك غم كارگران ايران و همچنين خانواده آن رفيق جانباخته ميدانيم. پيروز باد مبارزه طبقاتي كارگران برأي ساختن زندگي بهتر.

 سازمان كارگران ساختماني كردستان (عراق)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر