۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

یار مبارز و خستگی ناپذیر کارگران، راهت ادامه دارد! / جمعی از کارگران سنندج وحومه
اطلاعيه
یار مبارز و خستگی ناپذیر کارگران، راهت ادامه دارد!
با خبر شدیم شاهرخ زمانی عزیزازفعالین کارگری دربند و یار و یاور کارگران و زحمتکشان که چندین سال است، در سیاهچالهای سرمایه، مورد شدیدترین فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته است، در کمال ناباوری و نابهنگام، دیده از جهان فروبست و ادامه راه خود را به همزنجیرانش در بهسرانجام رساندن مبارزه طبقاتی کارگران و توده های به سطوح امده از قید و بند مناسبات سرمایه سپرده است.خبرهای زد و نقیضی در مورد مرگ این رهبر دلسوز و
نماینده واقعی کارگران که مقامات زندان رجایی شهر آن را سکته مغزی اعلام کرده اند، منتشر شده است که به هیچ عنوان نمی تواند یک مرگ طبیعی باشد و تنها شرایط بد زندان و تبعید و اعتصابهای غذاهای طولانی مدت ایشان و دوری از خانواده و تلاشهای حافظان سرمایه، برای خفه کردن صدا و روحیه مبارزه جویانه شاهرخ بود، که علت مرگ او را رقم زد.
لذا ما جمعی از کارگران سنندج و حومه، با دلی اندوهگین وچشمانی اشک آلود اما راست قامت و سربلند، ضمن عرض تسلیت، به خانواده شاهرخ زمانی و تمامی کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند،اعلام می داریم، بدون شک مرگ شاهرخ زمانی عزیزمان فریاد ازادی خواهی او را در میان تمامی انسانها برای ساختن دنیای آزاد و برابر رساتر و مسمم تر خواهد کرد.
یادش گرامی و راهش پررهرو باد.
جمعی از کارگران سنندج وحومه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر