۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

هوشیار و بیدار باشیم ٫ احتمال تکرار فجایع ٦٠ و ٦٧ وجود دارد!


بهنام چنگائى
September 14, 2015
هوشیار و بیدار باشیم
احتمال تکرار فجایع ٦٠ و ٦٧ وجود دارد!
جای هیچگونه تردید و ساده انگاری وجود ندارد که این قتل کار رژیم جنایتکار ولائی ست و راسا دست در این جنایت بی شرمانه دارد و قطعا مسئول مستقیم مرگ این کارگر بی دفاع و آزاده است. رژیم آدمخوار همچون همیشه های رسوای تاکنونی، عناصر پیدا و پنهان سرسپرده ی جانی و زیادی در میان زندانیان و زندان ها و البته توسط سازمان امنیت ولائی خود دارد، و در این مورد مخصوصا از دیرباز هم قصد بریدن زبان حق خواهی شاهرخ زمانی را داشت و می خواست به هر صورت آنرا عملی کند و شوربختا کرده است.
آری: اینک می بینیم که رژیم در پی بحران آبرورفتگی توافق اتمی اش، و برای زهرچشم گرفتن دوباره، ناگزیر است از ترس خیزش توده ای، فضای وحشت ایجاد کند و حالا فرصتی مناسب همچون تابستان ۶۷ و پس از بالا کشیدن جام زهر صلح ِبا عراق را یکبار دیگر یافته و می خواهد به جان زندانیان سیاسی بی پناه بیفتد و در این بزنگاه، شاهرخ زمانی را انتخاب کرده و بسان هزاران قربانیان دیگر بی دفاع و بسادگی ابتدائا او کشته است. همانگونه که زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، امید رضا صیافی، هدی صابر، محسن دکمه چی، اکبر محمدی و افشین اسانلو را کشت. هوشیار باشیم و با تمام توانمان علیه تکرار قتلعام ۶۰ و ۶۷ روشنگری کنیم!
23 شهریور 1394 ـ بهنام چنگائی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر