۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

شاهرخ زمانی، مبارزی از تبارکموناردها، از تبار انقلابیون مقاوم دهه ٦٠

شاهرخ زمانی، مبارزی از تبارکموناردها، از تبار انقلابیون مقاوم دهه ٦٠ 
جسارت انقلابی و بی پروائی  شاهرخ زمانی کارگر نقاش، از رهبران عملی مبارزات کارگری و چپ ، خاری در چشم رژیم جمهوری اسلامی بود. با او چه می توانستند بکنند که به زانو در آید و یا حد اقل به سکوت مجبور شود. سالها زندان، سلول انفردای، شکنجه و ضرب و شتم ...  نتوانست زبان تیز آگاه گرایانۀ او، زبان سازمانده و گویای منافع طبقاتی کارگران او را ببندد و یا تضعیف کند و چاره کار برای رژیم کثیف و جانی سرمایه داری حذف فیزیکی او بود.
 مرگ اسیران در زندان چه با طناب دار و تیر باران و چه با خوراندن زهر و یا ضرب و شتم و اثرات دراز مدت آن، قتل است و رژیم جمهوری اسلامی عامل و مسئول آن .
از دست دادن شاهرخ زمانی ضایعه ای دردناک بر پیکر جنبش کارگری، مبارزان و فعالین کمونیست و خانواده و نزدیکان شاهرخ است.
با سازماندهی حرکات تعرضی، سراسری وهماهنگ از مبارزان زندانی مان دفاع کنیم و نگذاریم رژیم سرما یه داری جمهوری اسلامی کم هزینه و در سکوت به کشتار  زندانیان ادامه دهد.
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
مرگ بر جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ــ استکهلم
14 سپتامبر 2015

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر